Stichting Vrienden van Bambanani

Doelstelling van de stichting betreft het in Nederland gelden verwerven ten behoeve van opvang en educatie van jonge kinderen in Zuid-Afrika, regio Phalaborwa. De verworven financiële middelen worden ter beschikking gesteld voor het op een verantwoorde wijze opzetten c.q. verbeteren van schooltjes in de regio Phalaborwa. Hierbij wordt, in samenwerking met de ter plaatse gevestigde stichting "Bambanani Early Learning Outreach Trust", getracht middels via zogenaamde "pilotschools" een basisstructuur te creëren voor een efficiënt netwerk van samenwerkende schooltjes. Behaalde resultaten gedurende de periode staan ter vrije beschikking aan het bestuur. Periodiek vindt door het bestuur overleg plaats om vast te stellen hoe Stichting Vrienden van Bambanani het vrije besteedbare vermogen het meest optimaal kan inzetten om haar doelen te behalen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van Bambanani
Ook bekend als... Vrienden van Bambanani
E-mail orbitelle@ziggo.nl
KvK nummer 17173535
RSIN/fiscaal nummer 814049345
Website www.bambanani.org

Adres

Adres Taalstraat 74
Postcode 5261BG
Plaats Vught

Postadres

Adres Taalstraat 74
Postcode 5261BG
Plaats Vught

Onze publicatie gegevens

2022

Standaardformulier publicatieplicht 2021.

2021

Standaardformulier publicatieplicht 2021.

2020

Standaardformulier publicatieplicht 2020.

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw E.J.M. Nelissen-Brugmans, voorzitter
De heer P.M.S. de Jongh, penningmeester
Mevrouw M.F.M. Verhoeven-van Beekveld, secretaris
De heer J.A.A.M. van Erp, bestuurslid

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting betreft het in Nederland gelden verwerven ten behoeve van opvang en educatie van jonge kinderen in Zuid-Afrika, regio Phalaborwa. De verworven financiële middelen worden ter beschikking gesteld voor het op een verantwoorde wijze opzetten c.q. verbeteren van schooltjes in de regio Phalaborwa. Hierbij wordt, in samenwerking met de ter plaatse gevestigde stichting "Bambanani Early Learning Outreach Trust", getracht middels via zogenaamde "pilotschools" een basisstructuur te creëren voor een efficiënt netwerk van samenwerkende schooltjes. Behaalde resultaten gedurende de periode staan ter vrije beschikking aan het bestuur. Periodiek vindt door het bestuur overleg plaats om vast te stellen hoe Stichting Vrienden van Bambanani het vrije besteedbare vermogen het meest optimaal kan inzetten om haar doelen te behalen.

Ons beloningsbeleid

Er wordt geen beloning, onkostenvergoeding noch vacatiegeld verstrekt aan het bestuur.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2022; zie bijlage

2021

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2021; zie bijlage

2020

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2020; zie bijlage

2019

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2019; zie bijlage

2018

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2018; zie bijlage

2017

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2017; zie bijlage

2016

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2016; zie bijlage

2015

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2015; zie bijlage

2014

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2014; zie bijlage

2013

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2013; zie bijlage

2012

Samenvatting van bestuurlijke activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani
in verslagjaar 2012; zie bijlage

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Zie jaarrekening 2022 in bijlage

2021

Zie jaarrekening 2021 in bijlage

2020

Zie jaarrekening 2020 in bijlage

2019

Zie jaarrekening 2019 in bijlage

2018

Zie jaarrekening 2018 in bijlage

2017

Zie jaarrekening 2017 in bijlage

2016

Zie jaarrekening 2016 in bijlage

2015

Zie jaarrekening 2015 in bijlage

2014

Zie jaarrekening 2014 in bijlage

2013

Zie jaarrekening 2013 in bijlage

2012

Zie jaarrekening 2012 in bijlage

KvK uittreksels