Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

De Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan, het Soefi Museum, is in 1979 opgericht door Mevrouw Shahzadi Khan-de Koningh, als een eerbetoon aan haar overleden echtgenoot, Musharaff Khan, die van 1958-1967 leider was van de Soefi Beweging.

Het museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie.

Het specifieke doel van het Soefi Museum is: een bijdrage leveren aan inzicht in de soefi boodschap van spirituele vrijheid; van liefde, harmonie en schoonheid. Het wijst naar het licht en de kracht die ieder mens bezit, zodat haat, die veroorzaakt wordt door verschil en onderscheid, met wortel en al kan worden uitgeroeid.

De verzameling heeft zich geconcentreerd op Hazrat Inayat Khan, die de Soefi Beweging heeft opgericht in oktober 1923; op zijn broers, en de opvolgers tot in de huidige tijd.

Doelgroep:
Bestemd voor Soefis en belangstellenden, die een studie willen maken van het soefisme zoals Hazrat Inayat Khan dit in het Westen heeft ontwikkeld en in praktijk gebracht.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan
Ook bekend als... soefimuseum
Telefoonnummer 0702502104
E-mail soefimuseum@gmail.com
KvK nummer 41151708
RSIN/fiscaal nummer 816042457
Website www.soefimuseum.com

Adres

Adres Anna Paulownastraat 78
Postcode 2518 BJ
Plaats 's-Gravenhage

Onze bestuurssamenstelling

P. Ketelaar voorzitter
R. Dekker-Kaale secretaris
A.H, . Rijerkerk penningmeester

Beleidsplan

Van Banstraat 24 naar Anna Paulownastraat 78 in Den Haag.

In 2017 zijn de eerste stappen gezet om het Soefi Museum een nieuw onderkomen te bieden, wat veel van onze tijd zal vergen.
Voor het einde van 2018 zal het soefimuseum 'over' zijn naar de Anna Paulownastraat (AP). Dan gaat het sorteren beginnen, en de inrichting van het nieuwe museum.

Ons beloningsbeleid

Het bestuur kan zichzelf geen bezoldiging toekennen, er is geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

verslag van de activiteiten in 2020

2019

activiteiten 2019

2018

Verhuizing van het Soefi Museum naar Anna Paulownastraat 78 in Den Haag

2017

In 2017
- bezoekers uit Engeland, Letland en de Verenigde Staten voor specifiek onderzoek naar de geschiedenis van oude Soefis
- nauw contact met de Nekbakht Foundation in Suresnes is voortgezet
- bezoekers uit Nederland die de sfeer van het huis willen proeven en er willen leren van het verleden
- de nalatenschap verwerkt van Hidayat Inayat-Khan die in september 2016 is overleden; hij was zoon van de stichter Hazrat Inayat Khan, componist en leider van de Soefi Beweging.
- 30 november grote herdenking van de stichter van het Museum en haar echtgenoot: Mda Shahzadi en Md Musharaff Khan

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

2019

2018

2016

Financieel verslag 2016
Stichting Soefimuseum Pir-O-Murshid Musharaff Khan
Algemeen
De 1ste etage en de zolder-etage van het pand Banstraat 24 te Den Haag zijn het eigendom van de St. Soefimuseum, terwijl de beneden verdieping toebehoort aan de International Headquaters of the Sufi movement(Int. HQ). Een deel van de 1ste etage en de zolderetage is in gebruik van Int. HQ waarvoor de St. Soefimuseum financieel wordt gecompenseerd door de betaling van de vaste lasten, uitgezonderd het onderhoud en/of de vernieuwingen in het haar toebehorende panddeel.
Inkomsten
De inkomsten van giften en donaties waren dit jaar € 1.644.
De dividend inkomsten waren € 6.632. De dividendbelasting 2015 ten bedrage van € 980 is van de Belastingdienst terug ontvangen.
De totale inkomsten in 2016 zijn € 9.183.
Uitgaven
Dit jaar zijn betaald de uitgaven van onderhoud aan het pand en de tuin, die in 2015 zijn verricht. Deze kosten zijn € 1.033.
De bankkosten waren € 405.
Verder zijn kosten gemaakt voor webdesign € 402, foto’s en divers materiaal € 538.
De totale uitgaven in 2016 zijn € 2.398.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat in 2016 is positief en is becijferd op € 6785.
Vermogen
De liquiditeit is in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015 met € 8.873 dit mede in verband met de aankoop van aandelen Aegon.
Het financiële vermogen(effecten totaal en liquide middelen totaal) is toegenomen
van € 133.448 tot € 158.883.
Beleggingen
De koersverschillen zijn becijferd op € 25.155 dit i.v.m. waarde vermeerdering van de materiële vaste activa (het pand), de afschrijving op de inventaris/inboedel en de hogere koersen van de aandelen per 31-12-2016
Het kapitaal is toegenomen van € 433.078 in 2015 tot € 458.233 in 2016
Mijdrecht, 5 juni 2017
penningmeester A. Rosdorff

2015

Financieel verslag 2015
Stichting Soefimuseum Pir-O-Murshid Musharaff Khan
Algemeen
De 1ste etage en de zolder-etage van het pand Banstraat 24 te Den Haag is het eigendom van de St. Soefimuseum, terwijl de beneden verdieping toebehoort aan de International Headquaters of the Sufi movement(Int. HQ). Een deel van de 1ste etage en de zolderetage is in gebruik van Int. HQ waarvoor de St. Soefimuseum financieel wordt gecompenseerd door de betaling van de vaste lasten met uitzondering van het onderhoud en/of de vernieuwingen in het haar toebehorende panddeel.
Inkomsten
De inkomsten van giften en donaties hebben dit jaar bedragen € 1091 dit is inclusief een bedrag van € 551 dat eerder op de rekening van de Int.HQ was gestort.
Uitgaven
Er zijn dit jaar enige uitgaven gedaan om onderhoud aan het pand en de tuin te verrichten. Deze kosten worden eerst in 2016 verrekend.
De bankkosten hebben bedragen € 405. Deze zijn conform de uitgaven in 2014
Vermogen
De liquiditeit is in 2015 toegenomen ten opzichte van 2014 met 2477 Euro.
Het financiële vermogen(Effecten totaal en Liquide middelen totaal) is afgenomen van 152.752 Euro in 2014 tot 133.448 Euro in 2015.
Beleggingen
In juli 2015 zijn nominaal 40.000 Euro aan Staats obligaties gelost. In de periode hierna is met het vrijgekomen geld 3000 stuks aandelen gekocht van de ING Groep.
De koersverschillen zijn becijferd op 34.259 Euro dit i.v.m. waarde vermindering van de materiële vaste activa (het pand), de afschrijving op de inventaris/inboedel en de lagere koersen van de aandelen per 31-12-2015
Het kapitaal is afgenomen van 461.299 Euro in 2014 tot 433.078 Euro in 2015.


Mijdrecht, 5 juni 2016
de penningmeester A. Rosdorff

========================

2013

Financieel verslag 2013
Stichting Soefimuseum Pir-O-Murshid Musharaff Khan
Algemeen
De 1ste etage en de zolderetage van het pand Banstraat 24 te Den Haag is het eigendom van de St. Soefimuseum, terwijl de beneden verdieping toebehoort aan de “International Headquarters of the Sufi Movement”. Een deel van de 1ste etage en de zolderetage is in gebruik van Int. HQ waarvoor de St. Soefimuseum financieel wordt gecompenseerd door de betaling van de vaste lasten met uitzondering van het onderhoud en/of de vernieuwingen in het haar toebehorende panddeel.
Inkomsten
De inkomsten van giften en donaties zijn dit jaar licht gestegen door een extra gift van een van de donateurs.
Uitgaven
Er zijn geen grote uitgaven geweest om onderhoud aan het pand te verrichten. Een kleine reparatie aan het keukenraam is uitgevoerd.
De bankkosten zijn gestegen.
Vermogen
De liquiditeit is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012 met 5083 Euro.
Het financiële vermogen(Effecten totaal en Liquide middelen totaal) is licht toegenomen van 139.341 Euro in 2012 tot 142.732 Euro in 2013.
Beleggingen
De waarde van de effecten zijn afgenomen met 1578 Euro.
De koersverschillen zijn becijferd op 25.375 Euro dit i.v.m. waarde vermindering van het pand en de afschrijving op de inventaris/inboedel. Hierdoor is het kapitaal afgenomen van 487.158 Euro in 2012 tot 467.436 Euro in 2013.


Mijdrecht, 14 mei 2014
de penningmeester
A.Rosdorff

2012

Financieel verslag 2012
Stichting Soefimuseum Pir-O-Murshid Musharaff Khan
IBAN: NL21ABNA0513495290

Algemeen
De 1ste etage en de zolder-etage van het pand Banstraat 24 te Den Haag is het eigendom van de St. Soefimuseum, terwijl de beneden verdieping toebehoort aan de International Headquarters of the Sufi Movement. Een deel van de 1ste etage en de zolder-etage is in gebruik van Int. HQ waarvoor de St. Soefimuseum financieel wordt gecompenseerd door de betaling van de vaste lasten met uitzondering van het onderhoud en/of vernieuwingen van het haar toebehorende panddeel.
Inkomsten
De inkomsten van giften en donaties vertonen een constant beeld met voorgaande jaren.
Dit jaar zijn er een aantal geschenken toegevoegd aan de museum collectie ad. 3300,-- Euro en de inventaris is uitgebreid ad. 1.500,-- Euro. Deze twee laatste bedragen zijn apart vermeld in de Balans 2012.

Uitgaven
Er zijn geen grote uitgaven geweest om onderhoud aan het pand te verrichten.
De bankkosten zijn ongeveer gelijk gebleven.
International Headquarters of the Sufi Movement
De St. Soefimuseum heeft een vordering op de International HQ of the Sufi Movement ad. 602,-- Euro i.v.m. diverse ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de museumdag, boeken,schoonmaakwerk, giften ed. Het saldo van inkomsten en uitgaven bedroeg 602,-- Euro. Dit bedrag is ontvangen in 2013.

Vermogen
De liquiditeit is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 met 5.546,--Euro
De waarde van de effecten zijn afgenomen met 6.670,-- Euro
Het financiële vermogen(Effecten totaal en Liquide middelen totaal) is licht afgenomen van 140.465 Euro in 2011 tot 139.341 Euro in 2012
Mijdrecht, 31 oktober 2012
de penningmeester
A.Rosdorff