Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout

Het bijeenbrengen van financiële middelen ter restauratie en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie te Ulvenhout en de kapellen te Galder en Strijbeek en de twee veldkapellen te Ulvenhout en Galder, alles behorende bij de Parochie Sint Laurentius te Ulvenhout

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout
Telefoonnummer 0765613937
E-mail hans-dekkers@live.nl
KvK nummer 41107044
RSIN/fiscaal nummer 805261412
Website www.transparante-anbi.nl

Adres

Adres Vang 1
Postcode 4851VL
Plaats Ulvenhout

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Harm Scholten
Secretaris: Hans Dekkers, Vang 1 4851VL Ulvenhout
email: hans-dekkers@live.nl. 076 5613937
Penningmeester: Ben van der Velden
Overige bestuursleden:
Wim de Constant Rebecque
Kees van Tilburg

Beleidsplan

Het werk van de Stichting is zoals hiervoor beschreven onder de doelstelling. E.e.a. steeds in overleg met het Parochiebestuur Sint Laurentius te Ulvenhout.

Jaarlijks wordt door middel van een donateursactie in Ulvenhout, Galder en Strijbeek gelden ingezameld.

Voorts wordt voor bepaalde projecten subsidies aangevraagd, b.v. bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en overheidsinstellingen. (b.v. gemeenten, provincie en Ministerie.

Ons beloningsbeleid

De Stichting kent geen enkele beloning, vacatiegelden of onkostenvergoeding toe.