Stichting Big Rivers

Het promoten van de stad Dordrecht middels het organiseren van culturele activiteiten

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Big Rivers
Ook bekend als... Big Rivers Festival
Telefoonnummer 078-6144182
E-mail bas@bigrivers.nl
KvK nummer 24322969
RSIN/fiscaal nummer 810396385
Website www.bigrivers.nl

Adres

Adres Munt 7
Postcode 3311EG
Plaats Dordrecht

Onze bestuurssamenstelling

Directeur / Bestuurder Stichting Big Rivers. - B.J. de Zwart

Raad van Toezicht:
Mevr. M. Jansen Manenschijn - duo voorzitter
Dhr. S. de Lint - duo voorzitter
Dhr. D. de Kriek - secretaris

Beleidsplan

De stichting Big Rivers organiseert onder de naam Big Rivers Festival een aantal culturele activiteiten in 10 dagen. De meeste van deze evenementen zijn gratis toegankelijk.

Gelden worden verkregen via: Subidies, fondsen, sponsoring, horeca bijdragen en giften

Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een accountantsbureau, dit volgens de subsidie voorwaarden van de gemeente Dordrecht

Gelden worden direct aangewend voor het festival. Als er een positief resultaat overblijft dan worden deze gelden ingezet in het volgende jaar

Ons beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting Big Rivers geniet geen beloning.
Voor de uitvoering van het festival wordt een organisatiebureau ingehuurd.
Voorts worden er vergoedingen betaald aan de productieleider van het festival en de programma coördinator. In een enkel geval wordt een vrijwilligersvergoeding betaald

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Activiteiten verslagen accountantsrapport Big Rivers Festival 2021

2019

Activiteiten verslagen accountantsrapport Big Rivers Festival 2019-2020

2016

Sinds 1998 wordt er een Big Rivers festival georganiseerd. sinds 2001 onder de hoede van de Stichting Big Rivers. De doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd middels het meerjarenplan Verbinden en Verleiden uit 2009.

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

jaarrekening en activiteiten verslag Big Rivers 2019

2018

Jaarrekening en activiteitenverslag Big Rivers 2018

2017

2016

2015

Gelijk aan jaarverslag