Stichting Kikid

De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan het versterken en vergroten van sociale competenties en maatschappelijke weerbaarheid van de jeugd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Kikid
Ook bekend als... Stichting Kikid
Telefoonnummer 06-41326863
E-mail info@kikid.nl
KvK nummer 34283927
RSIN/fiscaal nummer NL818510158
Website www.kikid.nl

Adres

Adres Voorhelmstraat 25-201
Postcode 2012 ZM
Plaats Haarlem

Postadres

Adres Voorhelmstraat 25-201
Postcode 2012 ZM
Plaats Haarlem

Onze bestuurssamenstelling

Sanne Gerding, voorzitter
Loes van Zoen, penningmeester
Ada van der Hoeven, secretaris

Beleidsplan

Beleidsplan Kikid 2018-2021

Ons beloningsbeleid

bestuursleden krijgen geen beloning, geen vacatiegelden, maar kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten.