Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad

De Stichting stelt zich ten doel het pastorale werk onder LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender en intergender) vanuit de standplaats Kaapstad in Zuid-Afrika financieel te ondersteunen door het werven van donateurs via kerken, particulieren e.d.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
Ook bekend als... Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
Telefoonnummer +31651263845
E-mail mquistpikard@gmail.com
KvK nummer 41214301
RSIN/fiscaal nummer 8035.19.412
Website nvt

Adres

Adres Tulpenlaan 8
Postcode 4904 CD
Plaats Oosterhout

Onze bestuurssamenstelling

H.J.Breems - voorzitter
M.L.Quist-Pikard - penningmeester
L. de Geus - secretaris

Beleidsplan

1. het werk dat de instelling doet:
Werving van donateurs om het pastorale werk onder LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender en intergender) vanuit de standplaats Kaapstad in Zuid-Afrika financieel te ondersteunen.
2. de manier waarop de instelling geld werft:
Via nieuwsbrieven, presentaties in kerkdiensten en diaconieën en individuele contacten.
3. het beheer van het vermogen van de instelling:
De penningmeester beheert het vermogen, dat vanaf 1 januari 2014 bij de ABN-AMRO op een rekening staat: NL71ABNA0434151203.
4. de besteding van het vermogen van de instelling:
De Stichting maakt alle donaties minus administratieve onkosten (te weten bank, postbus en nieuwsbrief) over aan organisatie Inclusive and Affirming Ministries (http:/iam.org.za) te Kaapstad in Zuid-Afrika. Deze organisatie realiseert de doelstelling van de Stichting.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2017

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2016

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2015

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2014

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2013

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.

2012

Publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven en een kerstgroet ten behoeve van de donateurs.
Contacten met diaconieën, particulieren.
Informatiebijeenkomsten op verzoek.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

In 2023 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. In de juni-editie staat de financiële verantwoording over het jaar 2022. De december-editie bevat algemeen nieuws plus onze kerstgroet.

2023

Kascontrole over 2022 SBPK.

2022

De kascontrole over 2021 heeft inmiddels plaatsgevonden.
Deze controle is opgenomen in de nieuwsbrief van juni 2022.

2021

De kascontrole over 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden.

2020

In 2020 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. In de mei-editie staat de financiële verantwoording over het jaar 2018. De oktober-editie bevat algemeen nieuws.

2019

In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. In de mei-editie staat de financiële verantwoording over het jaar 2018. De oktober-editie bevat algemeen nieuws.

2018

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole d.d. 14 maart 2019 is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 12 mei 2019.

2017

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole d.d. 8 maart 2018 is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 7 april 2018

2016

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole d.d. 2 april 2017 is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 10 april 2017.

2015

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole (d.d. 29 maart 2016) is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 17 april 2016.

2014

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole (d.d. 17 februari 2015) is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 10 april 2015.

2013

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole (d.d. 5 maart 2014) is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 13 april 2014.

2012

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats.
De meest recente kascontrole (d.d. 15 maart 2013) is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 21 april 2013.