OLVB

Artikel 2 van de statuten zegt:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Houten en voorts alles wat daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam OLVB
Ook bekend als... Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Telefoonnummer 06-52401782
E-mail info@olvb.nl
KvK nummer 30161671
RSIN/fiscaal nummer 816119223
Website https://stichting.moment.online/olvb

Adres

Adres Woudmeer 1
Postcode 3994 HT
Plaats Houten

Onze bestuurssamenstelling

H. van Kooten Voorzitter
J. Heinen Secretaris
L.J.A.M. van Griensven Penningmeester

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan.
“Het verstrekken van bijdragen op sociaal en cultureel gebied aan jeugdigen tot 25 jaar, woonachtig in de gemeente Houten, of aan verenigingen met jeugd tot 25 jaar in die gemeente. Dit gebeurt tijdens twee uitdelingen op nader te bepalen tijdstippen in het voorjaar en najaar. Hiertoe kunnen aanvragen worden ingediend. Tijdens de voorjaarsuitdeling zal ook een Creativiteitsprijs worden uitgereikt. In het najaar zal een prijs voor een sporttalent worden bepaald, die zal worden uitgereikt op het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Houten.”

Ons beloningsbeleid

Vacatiegelden zijn niet van toepassing. Wel kunnen de door de bestuursleden gemaakte kosten worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Jaarverslag over 2019

2018

Jaarverslag over 2018

2017

Jaarverslag over 2017

2016

Jaarverslag 2016