Korte inleiding

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Houten bestaat sinds het jaar 2000, als opvolger van een eeuwenoude Broederschap met liefdadige doelstelling. Het (huidige) doel van de stichting is om uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Twee maal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de eerste zaterdag na Beloken Pinksteren (dus 13 dagen na Pinksterzondag) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Daarnaast heeft de Stichting twee speciale prijzen ingesteld, die jaarlijks worden uitgereikt, respectievelijk aan een (aanstormend) creatief talent dat voor de verdere ontplooiing financiële ondersteuning nodig heeft en aan een jeugdig sporttalent dat zich professioneel verder wil ontwikkelen. De laatste wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Sportgala (1e maandag in februari).