Het doel van de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is om uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 7.000 euro voor projecten uit te keren. Twee maal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de eerste zaterdag na Beloken Pinksteren (ofwel 14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten (11 november).

Naast de hiervoor genoemde uitdelingen heeft de Stichting twee speciale prijzen ingesteld, die jaarlijks worden uitgereikt:

 • De Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs (uitgereikt in het voorjaar) is bestemd voor (aanstormend) creatief talent dat voor de verdere ontplooiing financiële ondersteuning nodig heeft. De prijs bestaat  uit een bedrag van € 1.200 en een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker.
  (Een deel van deze prijs wordt gesponsord via theater  Aan de Slinger. Het theater biedt lokale bedrijven en ondernemers de mogelijkheid een naamsvermelding te plaatsen op de 59 tredes hoge 'trap naar groei en ontwikkeling’ in de theaterfoyer waar jaarlijks 450.000 bezoekers elkaar ontmoeten: een bedrijf kan voor € 250,- (excl. BTW) vijf jaar lang een zelfgekozen trede voorzien van uw (bedrijfs)naam.
  Zie www.aandeslinger.nl voor deze actie.
  De aanmoedigingsprijs wordt ter beschikking gesteld door Rotaryclub Houten-Castellum.)

   
 • De Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs is bestemd voor jeugdig sporttalent dat zich professioneel verder wil ontwikkelen. Deze prijs bestaat uit een bedrag van € 750 en een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker.
 • (De aanmoedigingsprijs wordt ter beschikking gesteld door Lions club Houten.)

Elke prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury.

De jury’s hebben ook de mogelijkheid om 1, 2 of hooguit 3 aanmoedigingsprijzen toe te kennen (hiervoor is per uitreiking  in totaal 250 euro beschikbaar).

Deze prijzen worden mogelijk gemaakt door theater 'Aan de Slinger' (Creativiteitsprijs), Rotaryclub Houten Castellum (aanmoedigingsprijs Creativiteitsprijs) resp. Lions club Houten (aanmoedigingsprijs Sportprijs).

Voor aanvragen voor zowel de uitdelingen als de prijzen gelden een aantal criteria. Zie daarvoor de pagina 'Voorwaarden voor Steun door de OLVB'.