Aanvragen voor ondersteuning voor een voorjaars- of najaarsuitdeling kunnen worden gedaan door natuurlijke personen of organisaties zonder winstoogmerk.

Een aanvraag dient gericht te zijn op een concreet project of artikel waarmee jeugd(activiteiten) worden ondersteund op een zo duurzaam mogelijke wijze. Een aanvraag dient gepaard te gaan met een beschrijving van de doelgroep (of persoon), de activiteit of het artikel, en hoe dit de doelgroep of persoon ten goede komt. Ook dient er een begroting te worden voorgelegd.

Het bestuur zal zich een oordeel vormen over in hoeverre de aanvraag binnen de doelstellingen van de stichting past en in hoeverre er geen andere financieringsbronnen mogelijk en/of logisch zijn.

Na toewijzing van een aanvraag zal het toegewezen bedrag pas worden overgemaakt na het overleggen van facturen met duidelijke verwijzing naar de activiteit resp. het artikel. Facturen die langer dan een jaar na de uitreiking worden ingediend komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Een zelfde organisatie of persoon kan pas twee jaar na een toegekende aanvraag (dus uitreiking) weer een nieuwe aanvraag indienen, voor een andere activiteit of artikel dan in de eerdere aanvraag.

 

Voor de beoordeling van aanvragen voor zowel de Creativiteitsprijs als de Sporttalentprijs (beide jaarlijkse individuele prijzen) hanteren de jury's in ieder geval de volgende criteria:

- Hoe serieus springt de kandidaat met zijn/haar talent om?

- Hoe wil de kandidaat het eventuele prijzengeld gaan besteden ter ontwikkeling van zijn/haar creatieve resp. sportieve ontwikkeling?

Daarbij geldt voor de Sportprijs:

- Is het talent in kwestie al herkend en erkend door objectieve, professionele buitenstaanders?