Mtwapa Stichting

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van gezinnen die financieel niet in staat zijn hun kinderen casu quo pleegkinderen goed onderwijs te laten volgen in Mtwapa Kenia, zowel materieel als financieel.
Voorts al hetgeen te doen dat verband houdt rechtstreeks of zijdelings daarmee of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Mtwapa Stichting
Ook bekend als... Mtwapa Stichting
Telefoonnummer +31651701540
E-mail penningmeester@mtwapa-stichting.nl
KvK nummer 02095857
RSIN/fiscaal nummer 817192165
Website www.mtwapa-stichting.nl

Adres

Adres Hegedyk 79
Postcode 8491GC
Plaats Gersloot

Postadres

Adres Hegedyk 79
Postcode 8491GC
Plaats Gersloot

Onze bestuurssamenstelling

mevr.,H.M.Eenkhoorn-IJnema, Dronten voorzitter
dhr. T. Haanstra, Gersloot secretaris/penningmeester
mevr. E. Fokkes, Akkrum, 2e penningmeester
dhr A.Eenkhoorn Dronten, lid/notulist
mevr. C.C.G. IJnema, Drachten, webmaster

Ons beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn vrijwilligers
De bestuursleden kunnen alle door hen gemaakte kosten ten behoeve van de doelstellingen van de stichting declareren bij de stichting. Hieronder vallen ook alle te maken kosten voor het jaarlijkse controle bezoek aan Kenia zoals reis- en verblijfkosten, taxikosten ter plaatse in verband met het bezoek aan ouders en scholen en alle kosten die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met de doelstellingen van de stichting,
Overeengekomen is dat de bestuursleden deze kosten als donatie aan de stichting zullen schenken.
Ook de staf in Kenia krijgt de met de uitoefening van hun taak gepaard gaande onkosten vergoed. Ook hun ziektekosten worden vergoed.