stichting the hope relief

We vermelden als eerste de motivatie tekst, die we bij de start van de stichting door een broeder aangereikt kregen: het volgende Bijbelgedeelte: 2 Corr. 5 : 14 (t/m 21) “Want de liefde van Christus dringt ons”..

Op 11 december 2002 is in Terborg de stichting 'the hope relief' opgericht,
met als doel om enige verlichting te bieden aan arme mensen in Oost Europa.
Concreet komt het erop neer, dat we per maand geld overmaken naar een
contactpersoon, die ervoor zorgt, dat er levensmiddelen ingekocht worden en
bij arme gezinnen afgeleverd worden. Momenteel gebeurt dit alleen in
Roemenië in de stad Tirgu Mures en directe omgeving. Ook wordt een collectief van kindertehuizen in deze omgeving maandelijks met een bedrag ondersteund.
Dit zijn de kindertehuizen van St. Elisabeth, onder leiding van Bako Bela Pal,
een fransiscaner priester. De keuken van het kindertehuis in Marosvàsarhely,
dat is Tirgu Mures heeft overcapaciteit, ze verstrekken dagelijks maaltijden
aan mensen, die deze ter plaatse komen ophalen, de maaltijdkoffertjes uit
Nederland komen goed van pas. Deze maaltijden worden door de stichting
gefinancierd. Voor de weekenden krijgt men vrijdags of 's zaterdags extra
eten mee.
In 2010 is begonnen om het inkopen en afleveren van de pakketten in drie
kerkgemeenschappen te doen plaats vinden, dat zijn een pinksterkerk, een
baptistenkerk en een hervormde kerk. Als stichting the hope relief vinden we
het belangrijk, dat de mensen, die we met wat levensmiddelen helpen, ook de
boodschap van hoop krijgen. En dat gebeurt ook door deze maandelijkse
bezoekjes vanuit hun kerkgemeenschap.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam stichting the hope relief
Ook bekend als... Hope Relief
E-mail theotuenter@live.nl
KvK nummer 09132577
RSIN/fiscaal nummer 8162 67 601
Website www.hoperelief.nl

Adres

Adres Bongersstraat 195
Postcode 7071DX
Plaats ULFT

Postadres

Adres Populierenweg 2
Postcode 7021KS
Plaats ZELHEM

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. T. J. Tuenter

penningmeester: dhr. E. J. Buunk

secretaris: dhr. G. van de Meene

Beleidsplan

BELEIDSPLAN
De stichting ondersteunt arme gezinnen en alleenstaanden in Oost Europa, voornamelijk vanuit plaatselijke kerkgenootschappen.
De stichting heeft een vaste groep van donateurs, die juist genoeg fondsen opbrengen om aan de maandelijkse verplichtingen te voldoen. Alleen door mondelinge reclame binnen de vrienden- en familiekring en door een enkele actie in eigen kerkelijke gemeente worden op dit moment fondsen geworven.
De reserve van de stichting is gering en staat op een spaarrekening van de Rabobank.
De stichting heeft geen vastgoed of roerende goederen.

Ons beloningsbeleid

BELONINGSBELEID
De stichting heeft GEEN personeel in dienst en derhalve ook GEEN loonbetalingen.
Bestuurders doen hun taken louter als vrijwilliger en ontvangen geen enkele vergoeding hiervoor.

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

financieel jaaroverzicht 2019

2018

financieel jaaroverzicht 2018

2017

Giften 2017 € 9773,58 Projecten Roemenië. €. 10358,22
Ontvangen rente. €. 2,79 Kosten. €. 842,25
Banksaldo. 1/1 2017.€. 3379,89 Banksaldo 31/12 2017€. 1953,00
Saldo spaarrekening.€. 357,97. Saldo spaarrekening €. 360,76
Balanstotaal. €. 13514,23 Balanstotaal. € .13514,23