Stichting Berakha

De Stichting heeft ten doel vanuit een christelijke levensvisie het ondersteunen van immateriële hulp voor kinderen of volwassenen die om bepaalde redenen niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven en hulp nodig hebben, zulk in de meest uitgebreide zin des woord.

IBAN: NL86RABO0148348076

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Berakha
Ook bekend als... Stichting Berakha
Telefoonnummer 0227 541935
E-mail zorg@berakha.nl
RSIN/fiscaal nummer 820221508
Website http://www.berakha.nl/

Adres

Adres Dorpsweg 182
Postcode 1676 GL
Plaats Twisk

Postadres

Adres Dorpsweg 182
Postcode 1676GL
Plaats Medemblik

Onze bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling:
penningmeester de heer J. van der Lei
voorzitter de heer P.H. Metselaar
Secretaris de heer G. van der Werf

Beleidsplan

De Stichting Berakha ondersteunt Logeer- en pleegzorgboerderij Berakha met financiële middelen zoals omschreven in artikel 3 van de Stichting.
Ter inzage dokument: Projectomschrijving.

Ons beloningsbeleid

De Stichting heeft geen gesalarieerde bestuurders.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

2017

2016

2015

Het bestuur is in 2015 vier maal bijeen geweest om kennis te krijgen van de lopende zaken.
In het najaar van 2015 is veel werk verzet om mee te helpen met de collecte voor verstandelijk gehandicapten. Via de Stichting Meedoen ontvangen vanwege deze inzet een bedrag van € 1.000,00.

In het verslagjaar is gerealiseerd de vervanging van de verouderde huiskamerstoelen.
In de voorraadkast en wasruimte zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor het gebruiksgemak is verbeterd. De uitgaven hiervoor bedroegen € 7.130,00.
Het bestuur werkt aan de totstandkoming van een meerjaren investeringsplan dat als basis zal dienen voor het benaderen van een fondsenwerver.

2014

Het bestuur is in 2014 vier maal bijeen geweest. Actueel was de aanwijzing van de IGZ. Het bestuur heeft hierin een adviserende rol gehad. Met de intrekking van de aanwijzing is de Logeer- en pleegzorgboerderij Berakha in rustiger vaarwater gekomen.
Het Sterrenfonds heeft een donatie van € 6.911,00 gegeven.
De inrichting van de kinderkamers kon hiermee grotendeels worden voltooid. De Stichting heeft opdracht verstrekt voor het maken van een promotiefilm. Deze film is op de website te zien.

2013

In het jaar 2013 is de Stichting vier bijeen geweest. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. De Stichting heeft fondsen benaderd voor donaties. Met Logeer-en Pleeggezin Berakha is overleg gevoerd welke investeringen overeenkomstig de doelstelling uitbetaald konden worden.De Stichting heeft kennis genomen van de adviezen van IGZ inzake het borgen van de zorg. Medio 2014 is de onderzoeksronde positief afgesloten. Logeer- en pleeggezin Berakha onderzoekt de mogelijkheden tot HKZ certificering.

2012

In het jaar 2012 is de Stichting drie keer bijeen geweest. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. De Stichting heeft fondsen benaderd voor donaties. Met Logeer-en Pleeggezin Berakha is overleg gevoerd welke investeringen overeenkomstig de doelstelling uitbetaald konden worden.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

In de bijlage de financiële verantwoording 2018 met nog een samenvattend overzicht van de ontvangen en besteding van de projectbijdragen.

2017

2016

2015

2014

2013

2012