Stichting Het Gasthuis Bergh

Het voorzien in ondersteuning ter aanwending in de educatieve- en welzijnsbevorderlijke sfeer, individueel dan wel groepsgewijs of gemeenschappelijk van jeugdige en oudere inwoners van Bergh.
Het bevorderen van het behoud van cultuurhistorische waarden in Bergh.
Het leveren van een bijdrage in de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van doelgroepen in Bergh.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Het Gasthuis Bergh
Ook bekend als... Stichting Het Gasthuis Bergh
Telefoonnummer 0314-662597
E-mail shgbergh@gmail.com
KvK nummer 41047775
RSIN/fiscaal nummer 811539283
Website www.transparante-anbi/Product/Embed/2269

Adres

Adres De Driekoningen 6
Postcode 7041HZ
Plaats 's-Heerenberg

Postadres

Adres De Driekoningen 6
Postcode 7041HZ
Plaats 's-Heerenberg

Onze publicatie gegevens

2020

Onze bestuurssamenstelling

Leden College van Provisoren
G.T.M. Mijnen Voorzitter
R.R. Loskamp provisor
J.H.H. Soeter provisor
H.R.G. Welling provisor
E.J. Zwemstra provisor

Leden Raad van Toezicht
J.H.B. Volman-Wissink Voorzitter
K.J.M. Rosendaal Secretaris
T.J.C. Bolder Lid

Rentmeester
P.P.A.M. Verhoef

Ons beloningsbeleid

De provisoren ontvangen jaarlijks vacatiegeld ad. € 150,-

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

2021

2020

2019

2018

2013

Zie beleidsplan

2012

Zie beleidsplan