2018 Voorjaarsuitdeling

2 juni 2018

Frank Dijkstra van de Stichting Present ontvangt een bijdrage van € 250 voor materialen t.b.v. het project   ‘’College De Heemlanden en Burgerschap’’. College De Heemlanden wil met dit project dat de leerlingen meer zichtbaar worden in Houten i.h.k.v. burgerschap. Het plan voor 2018 is dat er twee bovenbouwklassen aan de gang gaan met Present-projecten. Dat betekent dat groepen van maximaal 5 leerlingen en een volwassen begeleider sociale en praktische klussen gaan doen voor inwoners van Houten, die aandacht en hulp nodig hebben

 

Edith de Meij van Chill Auti Café ontvangt een bijdrage van € 110 voor een feest t.g.v. het vijfjarig bestaan van het café in februari 2018. De organisatie wil voor het geld twee keu’s voor de pooltafel aanschaffen en een spel waar de jongeren moeten samenwerken om te winnen van het spel.

 

Marleen Peterse (penningmeester van het comité ‘’Intocht St. Nicolaas Schalkwijk’’ ) krijgt een bijdrage van € 200 voor cadeautjes voor de kinderen bij de intocht van Sinterklaas in Schalkwijk.

 

Marjolein Kool van muziekvereniging Caecilia Schalkwijk ontvangt een bijdrage van € 225 voor de aanschaf van een felgekleurde kunststof bugel voor een muziekproject i.s.m. de basisschool St Michiel. Er is het schoolorkest MiCeciel opgericht. Tot nu zitten er 6 muzikantjes uit groep 5 en 6 in het orkest, maar men wil uitbreiden.

 

Martine Broekema en Nico Arendsen (Van Houten & Co) zetten zich als tienerwekers in voor de tieners op verschillende plekken in Houten. Een ervan is de Tienerzolder voor tieners van 10 tot 14 jaar in het cultuurcentrum Schoneveld. De kinderen kunnen daar allerlei spelletjes doen en ook is er een mogelijkheid om op twee laptops spelletjes te doen of om huiswerk te maken. De OLVB draagt € 450 bij voor de vervanging van een laptop.

 

De Stichting Shine ontvangt de vierde tranche van € 500 in het kader van een langer lopende ondersteuning.