2020 Najaarsuitdeling

15 november 2020

Vanwege de beperkingen van de coronatijd werd de voorjaarsuitdeling 2020 afgelast. Dest te belangrijker vonden het bestuur en de Raad van Toezicht het om wél een najaarsuitdeling te organiseren, ook al was er een tweede Covid-19 golf gaande. Op 14 november werden een aantal aanvragers beloond met een oorkonde, een cheque en een speciale OLVB-taart van Taarten.nl. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit niet met de gebruikelijke  grote bijeenkomst van bestuur en RvT met vertegenwoordigers van alle gehonoreerde aanvragen, maar persoonlijk in kleine kring.

Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin. Buurtgezinnen zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Behalve koppelen ondersteunt Buurtgezinnen ook het gemeenschapsgevoel organiseert activiteiten voor de gezinnen met weinig netwerk (de meeste vraaggezinnen), zodat ze opgenomen worden in de gemeente en in contact komen met andere Houtense gezinnen. OLVB financiert het aanbieden van 30 boekjes ‘Tafelklets’ (à € 225) voor vraaggezinnen bij een Buurtgezinnen-pannenkoekenfestijn in mei 2021.

 

OLVB geeft Wereldwinkel Houtent een subsidie van € 290 voor twee uitvoeringen van de (vanwege corona uitgestelde) voorstelling “WOW, de zee is van plastic” van het kindertheater Droog Water in het winkelcentrum ’t Rond bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar. Doel is kinderen van 6-12 jaar en hun ouders/begeleiders op een speelse en creatieve wijze te informeren over en enthousiast te maken voor fair trade en duurzaamheid

 

Elke woensdagmiddag oefent op basisschool St.Michiel een groep van 12 kinderen die met elkaar het schoolorkest MiCeciel vormen, als onderdeel van  Muziekvereniging Caecilia uit Schalkwijk. Zij treden af en toe op voor hun medeleerlingen. De OLVB levert een bijdrage van € 238 voor aanschaf van tassen waarmee (een deel van) de kinderen hun instrument veilig kunnen vervoeren.