2019 Najaarsuitdeling

9 november 2019

Bij de najaarsuitdeling van 2019 werd ook stilgestaan bij het 20-jarig bestaan van de stichting OLVB. Ook werd de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, burgemeester Gilbert Isabella, geïntroduceerd.

Er waren bovendien verheugend veel aanvragen die gehonoreerd konden worden.

De eerste kwam van de jeugdafdeling van Schaakvereniging Houten (met maximaal zo'n 40 leden in de leeftijd van ongeveer 8 tot 15 jaar). Voor de aanschaf van een demonstratiebord en laptop ontvingen zij een bijdrage van € 250.

Hans Bruning van Stichting Herdenkingsmonument Houten nam een cheque van € 300 in ontvangst voor de eerste gegraveerde tegel  (jaarlijks zall er een nieuwe bij komen) voor het nieuwe monument op het Plein, met het gedicht wat door een kind gemaakt is.

Ook Monumentenwerkgroep Houten (vertegenwoordigd door H.J.J. Steenman) is rond 4 en 5 mei bij de 75-jarige herdenking van hjet einde van de Tweede Wereldoorlog actief. Zij ontving een bijdrage van 450 euro om voor de Houtense jeugd een bouwplaat te laten maken.

Mieke van Paassen ontving een bijdrage van € 250 voor twee verstelbare korfbalpalen op de Ponyboerderij Honswijk waar  paardrijlessen voor kinderen en jong volwassenen met een (psycho-) motorische beperking worden georganiseerd.

De aanvraag van het Jongerenhonk van  Soos Casafina Schalkwijk, wat al lange tijd dienst doet als honk/ontmoetingsplaats voor jongeren in Schalkwijk, voor een bijdrage aan een nieuwe PC werd gehonoeerd met een cheque van € 250, die dankbaar in ontvangst werd genomen door Niek Kuijer, één van de jongeren die het jongerenhonk verzorgen.

Namens Stichting Dorpedag Schalkwijk ontving Lars Vergeer een bijdragevan € 200 aan spellen voor de deelnemende kinderen.

Na een korte pauze kreeg Robert Pijnacker (met een gloedvol verhaal over het nut én plezier van sleutelen voor jongeren aan fietsen, brommers en motorfietsen en het daarbij leren samenwerken en communiceren) voor de sleutelclub Houten een checque van € 250  in ontvangst voor gereedschap.

Om een dagje uit te kunnen organsieren voor de doelgroep van Kinderdagcentrum de Weteringhoek (stichting Reinaerde)  - een dagbesteding voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking - kreeg Marja van Eijden een bijdrage van € 250.

Vervolgens ontving Bregje Tettelaar een cheque van € 200 om de jaarlijkse kosten te dekken voor het in stand houden en tot volle bloei brengen van de Kinderraad Houten.

Om  (een deel van het) achterstallig onderhoud van de kinderfietsjes van Stichting Buitenwereld kinderboerderij en speeltuin te kunnen financieren, kreeg Sylvia Kiewiet een cheque van € 250 aangeboden.

Voor Taekwon-Do Academie Namu Kwan Houten haalde Natasja Deshayes met dank een bijdrage van € 210 op voor stootkussens waarmee  op een veilige manier stoten en trappen geoefend kan worden.

Kees van Ramselaar van VV Schalkwijk ontving een bijdrage van € 300 voor oefendoeltjes voor de jeugdafdeling.

Tenslotte zag Gymnastiek en turnvereniging ESTA Schalkwijk de aanvraag voor aanvulling/vervanging van fitness-elastieken en yogamatjes henonoreerd met een cheque van € 200.