Stichting Streams

Stichting Streams heeft de volgende doelen:

de bevordering van sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfverzorging in de brede zin van het woord ter bevordering van het welzijn van mensen;
het, mede ter bevordering van de sociale cohesie, organiseren van culturele activiteiten;
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze doelen willen we onder meer verwezenlijken door:

het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak (burgerparticipatie);
het (doen) organiseren van sociale en culturele activiteiten;
het organiseren en bieden van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten;
het faciliteren van bezinning centra.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Streams
Ook bekend als... Streams
Telefoonnummer +31332087412
E-mail info@streams.city
KvK nummer 64545423
RSIN/fiscaal nummer 855712922
Website www.streams.city

Adres

Adres Catharinastraat 3
Postcode 3861BP
Plaats Nijkerk gld

Postadres

Adres Catharinastraat 3
Postcode 3861BP
Plaats Nijkerk gld

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
J.P. Vreugdenhil – den Doelder (Voorzitter)
I.P. Klepper - Langbroek
M.J. Wijnbeek-Simons
C.J. Klepper (secretaris)
W.M. Bredemeijer (penningmeester)

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Het beloningsbeleid van betaalde werkzaamheden is conform cao Sociaal Werk (Zorg & Welzijn).

KvK uittreksels