Stichting Streams

De stichting heeft ten doel:

a. het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk in de ruimste zin van het woord;
b. het bevorderen van het welzijn van mensen door onder andere het initiëren en stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en zelfverzorging in de brede zin van het woord;
c. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a. voorbeden en gebed;
b. het creëren van ontmoetingsplaatsen;
c. het (doen) geven van training en onderwijs;
d. het (doen) organiseren van geestelijke, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten;
e. het creëren van ruimte voor bezinning, inspiratie, ontmoeting, ontwikkeling en amusement op het gebied van levensbeschouwing, kunst en cultuur;
f. het (doen) bieden van hulp bij het ontwikkelen van gaven en talenten van mensen;
g. het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak (burgerparticipatie);
h. het exploiteren van horecagelegenheden, winkels en het verhuren van ruimtes;
i. het tijdelijk bieden van een verblijfsplaats voor mensen in acute noodsituaties;
j. het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Streams
Ook bekend als... Streams
Telefoonnummer +31332087412
E-mail info@streams.city
KvK nummer 64545423
RSIN/fiscaal nummer 855712922
Website www.streams.city

Adres

Adres Catharinastraat 3
Postcode 3861BP
Plaats Nijkerk gld

Postadres

Adres Verlaat 1
Postcode 3861AA
Plaats Nijkerk gld

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
J.P. Vreugdenhil – den Doelder (Voorzitter)
I.P. Klepper - Langbroek
M.J. Wijnbeek-Simons
C.J. Klepper (penningmeester)
W.M. Bredemeijer (secretaris)

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Het beloningsbeleid van betaalde werkzaamheden is conform cao Sociaal Werk (Zorg & Welzijn).

KvK uittreksels