Stichting Orfanato

Het ondersteunen van weeskinderen in Ecuador, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel en op andere wijze ondersteunen van weeshuizen en andere ideële instellingen die zich inspannen om weeskinderen in Ecuador te helpen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Orfanato
Ook bekend als... Stichting Orfanato
Telefoonnummer 0297 360498
E-mail mark@fsq.nl
KvK nummer 34307605
RSIN/fiscaal nummer 819719833
Website https://www.fsq.nl/nl-nl/over-fsq/maatschappelijk-betrokken

Adres

Adres Herenweg 29
Postcode 1433 GV
Plaats Kudelstaart

Postadres

Adres Herenweg 29
Postcode 1433 GV
Plaats Kudelstaart

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: H.P.J. van Veen
Secretaris: R.J.J. Verhoef
Penningmeester: A.P. van Veen - van der Bijl

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De bestuurders voeren hun taken onbezoldigd uit.

KvK uittreksels