Stichting Orfanato

Het ondersteunen van weeskinderen in Ecuador, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel en op andere wijze ondersteunen van weeshuizen en andere ideële instellingen die zich inspannen om weeskinderen in Ecuador te helpen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Orfanato
Ook bekend als... Stichting Orfanato
Telefoonnummer 0297 360498
E-mail mark@fsq.nl
KvK nummer 34307605
RSIN/fiscaal nummer 819719833
Website https://www.fsq.nl/nl-nl/over-fsq/maatschappelijk-betrokken

Adres

Adres Nordiawerf 3
Postcode 1431 CK
Plaats Aalsmeer

Postadres

Adres Nordiawerk 3
Postcode 1431 CK
Plaats Aalsmeer

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: H.P.J. van Veen
Secretaris: R.J.J. Verhoef
Penningmeester: A.P. van Veen - van der Bijl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Orfanato (Ecuador)


Stichting Orfanato is in 2008 opgericht. Stichting Orfanato is opgericht om een project te ondersteunen dat reeds door Four Seasons Quality B.V. werd ondersteund. Om het project duidelijker af te scheiden van Four Seasons Quality BV is Stichting Orfanato opgericht. Zo kan een eigen beleid worden uitgezet toegespitst op het doel dat de Stichting heeft en is de continuïteit van het project minder afhankelijk van het reilen en zeilen van Four Seasons Quality B.V.

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De bestuurders voeren hun taken onbezoldigd uit.

KvK uittreksels