sri sri radhe shyam mandir

Doelstelling:
Sri Sri Radhe Shyam Mandir is een ISKCON Tempel (ISKCON Mandir)
die dezelfde doelstelling heeft als ISKCON in het algemeen, namelijk:
1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam sri sri radhe shyam mandir
Ook bekend als... Sri Sri Radhe Shyam Mandir
Telefoonnummer 0625387125
E-mail radjin.khusial@gmail.com
KvK nummer 27279230
RSIN/fiscaal nummer 816839542
Website www.radheshyam-mandir.nl

Adres

Adres Brandtstraat 25
Postcode 2572CA
Plaats Den Haag

Onze bestuurssamenstelling

R.Khusial, voorzitter
S.Biseswar, Penningmeester
A.Janglie, secretaris

Beleidsplan

Beleidsplan periode 2023 t/m 2028

Doelstellingen:

Sri Sri Radhe Shyam Mandir is een ISKCON Tempel (ISKCON Mandir)
die dezelfde doelstelling heeft als ISKCON in het algemeen, namelijk:
1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Bereiken van de doelstellingen heden, 2023 t/m minstens 2028:

Onze doelstellingen trachten we te bereiken door stelselmatig kennis, gebaseerd op de Bhagvad Gita, ook wel “Lied van God” genoemd, uit te dragen
door middel van lezingen tijdens de reguliere wekelijkse programma’s ook wel
“Love Feast” genoemd.

Hiernaast organiseren we volgens de ISKCON kalender op de ISKCON Festival dagen activiteiten tbv een breed publiek.

Organiseren van Seminars wederom gebaseerd op de Bhagvad Gita en andere Heilige
Hindoe geschriften
Uitdragen van normen en waarden zoals uitgesproken is door Heer Krishna Zelf in de Bhagvad Gita;
Kort samengevat kennen we 4 kernwaarden die de Heilige geschriften ons leren nl.
Waarheidslievendheid ( eerlijk en oprecht zijn)
Reinheid (van lichaam, geest en ziel)
Mededogen (voor elkaar, maar ook voor de planten en dieren)
Soberheid (simple living and high thinking) alleen nemen wat we nodig hebben zonder hebzucht of geweld.

Organiseren van Harinam, het gezamenlijk zingen van de namen van God, zowel binnen de Tempel als buiten zodat een ieder de genade God’s kan ontvangen.
Al de genoemde kennis heeft tot doel om het in ons leven toe te passen c.q. om een goed en liefdevol mens te worden en met liefde en respect met elkaar om te gaan.
Liefde en respect dienen we ook te hebben en te ontwikkelen voor alle andere levende wezen, zoals planten en dieren.
De zorg voor de aarde en het milieu dient ook hoog in het vaandel te staan voor de mens.

Inkomsten:

Om onze activiteiten te organiseren hebben we uiteraard geld nodig.
Onze inkomsten generen we door het verkrijgen van donaties in de vorm van met name geld en goederen. Derhalve blijft ons streven om zoveel mogelijk vaste donateurs te krijgen en te
behouden.

Het vermogen van onze stichting/ mandir wordt beheerd door het bestuur o.l.v. de penningmeester.
Alle in en uitgaven die gedaan worden door vrijwilligers en en bestuursleden dienen met name dmv bonnen en kwitanties uiteindelijk bij onze boekhouder te belanden. Deze verzorgt ook het financiële jaarverslag.
Nadat het bestuur olv de penningmeester dit heeft geaccordeerd wordt dit gepubliceerd op de Anbi website en de website vd stichting.

Beheer en besteding vh vermogen:

Het vermogen wordt besteed om alle kosten van de tempel te dekken.
Dit kan onderverdeeld worden in vaste kosten en variabele kosten.
De vaste kosten zijn met name de huur van de accommodatie, de kosten van de parafernalia, wekelijkse boodschappen tbv de tempeldiensten, betalingen verzekeringen, betalingen website hosting e.d.
De variabele kosten omvatten alle overige kosten zoals onkostenvergoedingen die vrijwilligers maken, vergoedingen en transportkosten van sprekers e.d.

Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid van het bestuur:
De bestuursleden ontvangen net als de andere vrijwilligers geen beloning.
In enkele gevallen kunnen ze na overleggen van betalingsbewijzen onkostenvergoeding krijgen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Op 18 November 2023 hebben we in Sri Sri Radhe Shyam madir het festival
Govardhan Puja gevierd.
Govardhan Puja heeft een grote culturele betekenis voor de Sanatan dharma (hindoe gelovigen). Het wordt gezien als een kans om een band op te bouwen, samen te feesten en zich te verdiepen in spiritualiteit. Het festival benadrukt vooral het belang van het aanbidden van de natuur en markeert Heer Krishna als de beschermer en redder van alle levende wezens.

Govardhan is het gebergte dat nog steeds bestaat in Vrindavan, in de deelstaat Uttarpradesh in India.
Plusminus 5000 jaar geleden, toen het gebergte veel groter was heeft Heer Krishna in de gedaante van een 7 jarige jongen het 25 km lange Gobardhan gebergte met zijn linker pink getild en zo 7 dagen lang in de lucht gehouden om de inwoners die allemaal zijn toegewijden waren beschutting te bieden tegen de aanvallen (in vorm van bliksemschichten en enorme donderwolken, stormen, buien e.d.) van de hemelkoning Indra deva.
Betekenis van Govardhan Puja zijn:
• Govardhan Puja vertegenwoordigt de overwinning van gerechtigheid op arrogantie
• Het festival markeert het belang van de natuur en ook de onderlinge afhankelijkheid tussen mens en natuur.
• Het is de dag om diepe liefde en toewijding voor Heer Krishna te tonen, mensen uit alle lagen van de bevolking te verenigen, eenheid te bevorderen en sociale banden te versterken.
Het vieren van Govardhan puja:
Govardhan Puja omvat verschillende rituelen en tradities.
We vieren dit door een heuveltje te maken van halva (een soort cake) met daarop allerlei zoete hapjes te plaatsen. De jeugdige Krishna (in beeldgedaante) wordt in het centrum van de heuvel geplaatst te midden van laddoos (zoete balletjes), gras , koeien, bloemen e.d.
Zo wordt de Govardhan heuvel nagebootst en vereerd met o.a. Parikrama, het omcirkelen van de heuvel, begeleid met veel zang en dans door de aanwezige toegewijden in de tempel.
Dit nagebootste gebergte wordt met veel liefde aan Heer Krishna geofferd waarna het samen met een feestmaaltijd uitgedeeld wordt aan alle bezoekers.

2020

Verslag Nityananda Trayodasi (recent Festival viering):

Samenvatting van de lezing op deze dag, 7 februari 2020.

De poëtische vergelijking van Heer Caitanya en Heer Nityananda met de zon en de maan is zeer belangrijk. De levende wezens zijn spirituele vonken, en hun constitutionele positie is toegewijd dienaar van de Allerhoogste Heer, volledig in Krishna-bewustzijn. Zogenaamd vrome en andere rituele activiteiten, vroom dan wel goddeloos, en het verlangen om te ontsnappen aan het materiële bestaan, worden allen beschouwd als versluiering van deze spirituele vonken. De levende wezens moet vrij worden van deze overbodige bedekking en zich volledig inzetten in Krishna-bewustzijn. Het doel van de verschijning van Heer Caitanya en Heer Nityananda is om de duisternis van de ziel te verdrijven. Voordat Ze verschenen, bedekte alle overbodige activiteiten het Krishna-bewustzijn van de levende wezens, maar na het verschijnen van deze twee broers raken de harten van mensen gereinigd, en worden ze weer geplaatst in de echte positie van het Krishna-bewustzijn.
Lezing is voorafgegaan door Guru Aarti en Tulasi Aarti, ceremoniële verering van belangrijke vaste metgezellen van God.
Hierna volgde de lezing.
Vervolgens het ceremonieel baden van de beeldgedaanten van Gaur Nitai ( Krishna en Balram), waarna de Murti’s (beeldgedaanten) werden verwelkomd met bloemen( Pushpanjali).

Na de bloemen offerring vond Gaura Aarti plaats (ceremoniële verering van Gaur Nitai) en tot slot was er de Prasadam verering, het gezamenlijk nuttigen van geofferde feestmaaltijd door het totale aanwezige publiek.