Stichting Vrienden Overkempe

De stichting heeft ten doel de ondersteuning van het werk van sociaal therapeutisch instituut voor volwassenen Locatie Overkempe te Olst

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden Overkempe
KvK nummer 41244648
RSIN/fiscaal nummer 8064.74.191
Website www.deseizoenen.org/overkempe

Adres

Adres Koekoeksweg 100
Postcode 8121 CS
Plaats Olst

Postadres

Adres Koekoeksweg 100
Postcode 8121 CS
Plaats Olst

Onze publicatie gegevens

2021

In 2021 is in mei de nieuwe folder verspreid. Dit resulteerde in wat extra donaties en vragen. Er werd een deel betaald van de nieuwe overkapping/zonwering bij de Midgard/Waterkant van het Smoldershuis, 2/3 deel door de Seizoenen. Extra 's, lekkers voor bewoners en kerstbomen voor alle groepen i.v.m. corona. Kraampje in dec. Aanvragen lopen, o.a. voor 30-jarig bestaan in juni 2022.

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw B. Kroeze-Evertse, voorzitter/secretaris
De heer P. Foeken, penningmeester
De heer Th.W.J. van Aalten,lid

Beleidsplan

De stichting tracht door het benaderen van fondsen, familie en vrienden van bewoners gelden te verkrijgen.

De ontvangen gelden worden op spaarrekeningen ondergebracht.

In overleg met het management worden objecten of werken gefinancieerd

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

IVM corona een aantal keer digitaal vergaderd. Zoals altijd 4 x uitgebreid overleg. Nieuw bestuurslid, te weten Ed Joosting Bunk. Er is een duofiets aangeschaft, een trampoline die afgekeurd was is vervangen en er is een kastanjehouten hek tbv de schapen gefinancierd. Er kwam een aantal onverwachte flinke giften binnen! Aan nieuwe folder wordt gewerkt! Daarmee meer bekendheid aan SVO geven. Er ligt een aantal nieuwe aanvragen.

2019

In 2019 is er een bijdrage geleverd aan de zgn. tovertafel. Door een initiatief van een woonhuis met (dementerende) oudere bewoners is hiervoor d.m.v. acties een flink bedrag bijeengebracht. Bij de buitenplek van een werkplaats zijn banken en tafels gefinancierd, door houtwerkplaats gemaakt. I.v.m. opheffen van oude familievereniging, is het saldo dat zij hadden, op onze rekening overgemaakt, zoals statutair bepaald. Een gedeelte daarvan is gestort op de rekening van de in nov. 2019 nieuw opgerichte fam. vereniging. Het bestuur van de SVO bestaat nog steeds uit 3 leden. We maken vanaf 2020 slechts gebruik van 1 rekening, te weten Triodosbank, NL50TRIO 0379 6525 79. Andere rekeningen zijn i.v.m. relatief hoge kosten opgeheven.

2018

In 2018 is er een schommelnest gefinancierd tbv het Joseph Beuyshuis. We hebben dit jaar 4 x vergaderd. In juni is er een bijeenkomst geweest met medewerkers, om de activiteiten van de SVO onder de aandacht te brengen van de verschillende teams. Ook in de weekbrief is er aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd in verschillende aanvragen later in het jaar, die in behandeling zijn. Er is benadrukt dat door de SVO gefinancierde zaken, voor een zo groot mogelijke groep clienten zinvol moet zijn. Er is versterking binnen het bestuur door mevr. de Jong, opwonende van Overkempe. We blijven zoeken naar versterking. Komend jaar willen we zoeken naar manieren om de SVO beter onder de aandacht van ouders, belangenbehartigers en anderen te brengen!
Het komend jaar zullen we de verschillende rekeningen van de SVO onderbrengen bij 1 rekening, de Triodosbank.

2017

In 2017 hebben we slechts 3 x vergaderd i.v.m. pers. omst.heden van een aantal bestuursleden, nog steeds 3 i.p.v. 5. Belangrijkste activiteit: stand op Open Dag/25-jarig bestaan, financiering fotoreportage t.b.v. deze dag en fototentoonstelling in juni 2017. Ook het maken van een (gratis) foto van cliënten met familie op de Open Dag was hiervan onderdeel. We blijven zoeken naar nieuwe bestuursleden.

2016

De 3 bestuursleden waarvan de termijn verstreken was, hebben afscheid genomen. Er zijn 2 nieuwe leden benoemd, er wordt gezocht naar nog 1 of 2 leden om het bestuur te versterken. Er is een financiéle bijdrage geleverd aan de verspreiding van het Antrofosofie Magazine onder de personeelsleden. Daarnaast zijn er 50 extra stoelen bekostigd t.b.v. het dorpshuis. Daarnaast zijn er uitgaven geweest i.v.m. notariële kosten in het verleden.

2015

Van drie bestuursleden is de periode, die men volgens de statuten zitting mag hebben in het bestuur, reeds verstreken. Het vierde bestuurslid is helaas overleden. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om nieuwe leden te werven onder ouders en broers/zussen, maar dat is tot op heden zonder resultaat gebleven.

2014

Ten behoeve van het Joseph Beuyshuis is een bedrag beschikbaar gesteld ad. 4.000,- euro voor de aanschaf van een speciale tandem.
Voor de winkel in het Holstohus waar de producten van Overkempe worden verkocht is voor een kassa die door de bewoners kan worden bediend en voor de belettering van de winkel 5.000,- eeuro toegezegd

2013

Op verzoek van het management van Overkempe de aanschaf verzorgd van 300 nieuwe stoelen in de grote zaal van het dorpshuis.
Een bijdrage ad 5.000,00 verstrekt in de kosten van de jubileumviering

2012

Het verwerven van fondsenen en aankopen van aangepaste fietsen voor bewoners van Overkempe.