Stichting The Masters

A:
"anders" ontwikkelde jongeren, jongvolwassenen en anderen alsmede andere kwetsbare doelgroepen, maximaal te laten participeren in de maatschappij en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
B:
het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting The Masters
Ook bekend als... The Masters
Telefoonnummer 043-2057704 / 0654751997
E-mail maastricht@themasters.nu
KvK nummer 58900985
RSIN/fiscaal nummer 853229934
Website www.themasters.nu

Adres

Adres Hoogbrugstraat 3
Postcode 6221 CN
Plaats MAASTRICHT

Onze publicatie gegevens

2022

Jaarrekening 2022

2022

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

2021

Jaarrekening 2021

2020

Jaarrekening

Onze bestuurssamenstelling

Mw. W.C.M. Matheij - Giesbers, voorzitter
Dhr. P.E.J.J.M. Huurdeman, penningmeester
Dhr. L.L.Vié, secretaris

Ons beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun funcie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Activiteitenverslag 2022

2016

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

2019

2018

2017

In de bijlage is opgenomen de financiele verantwoording in 2017.

2016

De ANBI-activiteiten van de Stichting zijn gestart in 2016. In de bijlage is opgenomen de financiele verantwoording 2016.