Stichting 't Groenland

Steun aan de armsten in de samenleving - wereldwijd!
Bruggen slaan in de samenleving.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting 't Groenland
Ook bekend als... Stichting 't Groenland - (ook bekend als 't Groene Land)
Telefoonnummer 4900290180
E-mail info@stgl.nl
KvK nummer 24280740
RSIN/fiscaal nummer 8065.74.847
Website www.stgl.nl

Adres

Adres Pruimendijk 72
Postcode 2989 AJ
Plaats Ridderkerk - Rijsoord

Postadres

Adres Pruimendijk 72
Postcode 2989 AJ
Plaats Ridderkerk - Rijsoord

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. G. Geysendorpher (Directeur)
Mevr. T.H.H. Jabaaij - van der Gaar (Secretaris)
Mevr. M. Boender (Penningmeester)

Ons beloningsbeleid

Alle personeelsleden werken vrijwillig en onbezoldigd.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

(Tijdelijke opmaak in zeer lage resolutie)