Stichting Het Middelhovenfonds

In de statuten staat het volgende als doel vermeld:
De stichting heeft ten doel het werven en beheren van fondsen, zomede het - in het bijzonder uit de revenuen van die fondsen - bieden van financiele hulp aan inwoners van Dieren, Laag Soeren of Spankeren die daarvoor op sociale of medische gronden in aanmerking komen, en voorts het verrichten al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De in de vorige zin bedoelde inwoners dienen ten minste anderhalf jaar hun woonplaats te hebben in Dieren, Laag Soeren of Spankeren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Het Middelhovenfonds
Ook bekend als... Het Middelhovenfonds
Telefoonnummer 0313422353
E-mail j.vredegoor1@upcmail.nl
KvK nummer 41048158
RSIN/fiscaal nummer 813234669
Website www.middelhovenfonds.nl

Adres

Postcode 6951MV

Postadres

Adres Postbus 80
Postcode 6950 AB
Plaats Dieren

Onze bestuurssamenstelling

H.C.A.M. Schoenmakers: voorzitter
H. Th. Stins: vice-voorzitter
J. A. M.J. Vredegoor: secretaris/penningmeester
D. Wismeijer: lid
j. Berends: lid
G.E.M. van Schaick
W.M.P. Nijhuis
J.D. Bouman
B. J. Geerlings

Beleidsplan

Het Middelhovenfonds bestaat vanaf 1917 als stichting en beheert het vermogen uit de nalatenschap van de heer Derk Willem Middelhoven. Derk Willem Middelhoven was een sober levende, bescheiden man, die beschikte over een voor die tijd groot vermogen. Vanuit zijn eigen sobere levensstijl had hij echter wel oog voor de behoeften van zijn medemens. Om die reden wilde hij zijn vermogen na zijn overlijden ten goede laten komen aan die medemens.

Het doel van het Middelhovenfonds is inwoners uit Dieren, Spankeren en Laag Soeren te helpen, die als gevolg van een advies van hun huisarts of specialist uitgaven moeten doen, die ze zelf niet kunnen betalen. In aanmerking komen inwoners die tenminste anderhalf jaar in een van de bovengenoemde dorpen wonen.

Aanvraagformulieren kunnen worden gehaald bij de eigen huisarts. Het bestuur beziet de mogelijkheid van hulpverlening of geeft aan hoe men op een andere manier geholpen kan worden.

Het verdere beleid van de stichting is uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement en het Beleggingsstatuut van de stichting. Deze stukken zijn samengevoegd en zijn hieronder te raadplegen. Samenvoeging is gebeurd omdat slechts 1 bijlage getoond kan worden.

Ons beloningsbeleid

In de statuten is hierover het volgende vermeld:
De bestuurders genieten geen beloning of andere vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen die onkosten die een bestuurder in het uitsluitend belang van de stichting heeft gemaakt, worden op declaratiebasis, onder overlegging van alle relevante bescheiden, vergoed. Het bestuur kan aan de secretaris-penningmeester een redelijke vergoeding voor kosten en bestede uren toekennen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

jaarverslag 2019

2018

Jaarverslag 2018

2017

Jaarverslag 2017

2016

Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

De volledige jaarrekening kan worden geraadpleegd

2018

De volledige jaarrekening kan worden geraadpleegd

2017

De volledige jaarrekening kan worden geraadpleegd

2016

De volledige jaarrekening van 2016 kan worden geraadpleegd.

2015

De volledige jaarrekening van 2015 kan worden geraadpleegd.