Stichting Haidakhandi Samaj

Statuten, Artikel 2.

- Het doel van de stichting is:

het uitdragen van de leer van Shri Haidakhan Wale Baba voor een ieder ongeacht ras, afkomst of overtuiging.

- De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:

a. het oprichten en instandhouden van een of meerdere centra;

b. het onderhouden van kontakten, het uitwisselen van gegevens en het samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland, die zich bezighouden met de leer van Haidakhan Baba; alsmede het zonodig financieel ondersteunen van dergelijke organisaties;

c. het organiseren van of meewerken aan bijeenkomsten, lezingen, vergaderingen en andere publieke bijeenkomsten;

d. het uitgeven en verspreiden van kranten, boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven; alsmede het ontwikkelen en beschikbaar stellen van foto-, film- en videomateriaal.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Haidakhandi Samaj
Ook bekend als... Ashram Sada Shiva Dham
Telefoonnummer +31(0)55 505 2871
E-mail sadashivadham@gmail.com
KvK nummer 41041141
RSIN/fiscaal nummer 8161.29.848
Website www.babaji.nl

Adres

Adres Vrijenbergweg 60
Postcode 7371 AB
Plaats Loenen Gld

Postadres

Adres Vrijenbergweg 60
Postcode 7371 AB
Plaats Loenen Gld

Onze bestuurssamenstelling

1) Brouwer, Gerardus Wilhelmus (Voorzitter)
2) Boll, Albert Claude (Vice-voorzitter)
3) van der Woud, Klaas (Vice-voorzitter)
4) Burgmans, Wilhelmus Helenus Petrus Maria (Secretaris)
5) Schiks, Alexander Clemens (Penningmeester)
6) Asselman, Elisabeth Maria Alouisius (2e Penningmeester)

Beleidsplan

Uitleg beleidsplan zoals door de Belastingdienst bepaald op januari 2008 voor onbepaalde tijd is vastgesteld, namelijk:

• De manier waarop onze Stichting geld werft:
(zie de statuten artikel 4: de geldmiddelen van de stichting worden samengesteld
uit schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten, giften, donaties en alle
andere periodieke en eenmalige bijdragen.

• Het werk dat de instelling doet:
De Ashram Sada Shiva Dham betekent letterlijk plaats van de eeuwige Shiva. Het
is een ontmoetingsplek voor mensen die zich betrokken voelen bij Babaji's leer
en deze in praktijk willen brengen. Het is een open plek, een ashram, waar een
ieder welkom is ongeacht religie, levensovertuiging, cultuur etcetera.
Het dagelijks levensritme is naar voorbeeld van de Babaji ashram in India.
In de ochtend en avond zijn er gezongen diensten (aarti en mantra zingen) en
overdag kan men deelnemen aan allerlei werkzaamheden, bijvoorbeeld in de tuin,
onderhoudswerkzaamheden, uitgeverij etcetera. Het principe is kortweg "bidden en
werken", oftewel "karma yoga".
De vroege ochtend nodigt uit tot stille meditatie en gebed.
Er worden op Sada Shiva Dham ook rituelen naar aloude Vedische voorschriften
uitgevoerd, zoals de Vedische vuurceremonie, die een diepgaand helend effect
heeft voor ons zelf, voor de aarde en de omgeving waar we leven.
Babaji leerde de mensen met het herhalen van Gods naam, het herhalen van een
mantra, als een methode om hart en geest te zuiveren en vrede en liefde te
ervaren. De mantra "OM Namah Shivay", vertaald als "uw wil geschiede", of
"ik verbind me met God" noemde Hij daarbij in het bijzonder.
Ieder is welkom voor een kort bezoek, hetzij individueel, dan wel in
groepsverband.
De maaltijden zij vegetarisch.
Ondersteuning van het Charitable Hospital, met name gespecialiseerd in staaroperaties,
een ziekte die daar in dat gebied nog al eens voorkomt. Dit ziekenhuis is gevestigd in Chilianaula,
in de buurt van Raniket, in het noord-Westen van India

• Het beheer van het vermogen van de Stichting
Het vermogen, ontstaan uit giften en lijfrenteschenkingen, zit in het ashramgebouw en Tempel,
dus in onroerende zaken. Er is geen vermogen opgebouwd bij bank of giro.
Er is slechts een schuld van ongeveer € 20.000 nog te terug te betalen aan geldschieters.


• De besteding van het vermogen van het vermogen van de Stichting
Al het vermogen zit in de gebouwen van de Stichting.

Ons beloningsbeleid

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2016

ALGEMEEN

* Dagelijks programma
- 's ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie
- 07u00 Aarti: lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt
- 09u00 Karma Yoga: werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden
- 13u00 Middagmaal
- 14u00 - 16u00 Rust / Pauze
- 16u00 - 18u00 Karma Yoga
- 19u00 Aarti en daarna avondmaal
- 22u00 Rust

* Weekenden
Op zaterdag, zondag en maandag om
- 06u30 Havan Vedische vuurceremonie
- 08u00 Aarti

* Babaji Weekend
Eens in de maand is er een speciaal weekend, Babaji weekend genoemd,
waar mensen samenkomen om te zingen (aarti en kirtan) voor een feestelijke vuurceremonie (havan),
delen van ervaringen (satsang) en karma yoga. De afsluiting daarvan is op zondag, na de lunch.

* Verder worden er door het jaar feestelijke bijeenkomsten gevierd,
zoals Shivaratri in het voorjaar en Navaratri zowel in het voorjaar en najaar.

* De ashram kan worden benut voor een retraite, zowel op individuele basis of soms in groepsverband.
Zo wordt er regelmatig yoga en meditatie beoefend om een vredige geest in een gezond lichaam te bevorderen.


SPECIALE BIJEENKOMSTEN

Paduka Puja: Babaji op bezoek !

Jaarlijks, in het najaar , wordt vanuit de Ashram Sada Shiva Dham de Paduka tour gehouden.
waarbij op verschillende plaatsen in Nederland de Paduka's ( Babaji'sandalen )
als representatie van Hem met een kleine ceremonie verwelkomd worden.

Zie verder de nieuwsbrief.

2015

ALGEMEEN

* Dagelijks programma
- 's ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie
- 07u00 Aarti: lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt
- 09u00 Karma Yoga: werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden
- 13u00 Middagmaal
- 14u00 - 16u00 Rust / Pauze
- 16u00 - 18u00 Karma Yoga
- 19u00 Aarti en daarna avondmaal
- 22u00 Rust

* Weekenden
Op zaterdag, zondag en maandag om
- 06u30 Havan Vedische vuurceremonie
- 08u00 Aarti

* Babaji Weekend
Eens in de maand is er een speciaal weekend, Babaji weekend genoemd,
waar mensen samenkomen om te zingen (aarti en kirtan) voor een feestelijke vuurceremonie (havan),
delen van ervaringen (satsang) en karma yoga. De afsluiting daarvan is op zondag, na de lunch.

* Verder worden er door het jaar feestelijke bijeenkomsten gevierd,
zoals Shivaratri in het voorjaar en Navaratri zowel in het voorjaar en najaar.

* De ashram kan worden benut voor een retraite, zowel op individuele basis of soms in groepsverband.
Zo wordt er regelmatig yoga en meditatie beoefend om een vredige geest in een gezond lichaam te bevorderen.


SPECIALE BIJEENKOMSTEN

Paduka Puja: Babaji op bezoek !

Jaarlijks, in het najaar , wordt vanuit de Ashram Sada Shiva Dham de Paduka tour gehouden.
waarbij op verschillende plaatsen in Nederland de Paduka's ( Babaji'sandalen )
als representatie van Hem met een kleine ceremonie verwelkomd worden.

Zie verder de nieuwsbrief.

2014

ALGEMEEN

* Dagelijks programma
- 's ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie
- 07u00 Aarti: lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt
- 09u00 Karma Yoga: werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden
- 13u00 Middagmaal
- 14u00 - 16u00 Rust / Pauze
- 16u00 - 18u00 Karma Yoga
- 19u00 Aarti en daarna avondmaal
- 22u00 Rust

* Weekenden
Op zaterdag, zondag en maandag om
- 06u30 Havan Vedische vuurceremonie
- 08u00 Aarti

* Babaji Weekend
Eens in de maand is er een speciaal weekend, Babaji weekend genoemd,
waar mensen samenkomen om te zingen (aarti en kirtan) voor een feestelijke vuurceremonie (havan),
delen van ervaringen (satsang) en karma yoga. De afsluiting daarvan is op zondag, na de lunch.

* Verder worden er door het jaar feestelijke bijeenkomsten gevierd,
zoals Shivaratri in het voorjaar en Navaratri zowel in het voorjaar en najaar.

* De ashram kan worden benut voor een retraite, zowel op individuele basis of soms in groepsverband.
Zo wordt er regelmatig yoga en meditatie beoefend om een vredige geest in een gezond lichaam te bevorderen.


SPECIALE (INTENATIONALE) BIJEENKOMSTEN

2014 Paduka Puja: Babaji op bezoek !

Jaarlijks, in het najaar , wordt vanuit de Ashram Sada Shiva Dham de Paduka tour gehoude.
waarbij op verschillende plaatsen in Nederland de Paduka's ( Babaji'sandalen )
als representatie van Hem met een kleine ceremonie verwelkomd worden.

Zie verder de nieuwsbrief over 2014.2015 Kirtan festival en Hospitaal actie
- Tijdens het kirtan festival is een benefiet actie gehouden voor het Charitable Hospital
in Chiianaula ( in de buurt van Raniket in het noord-westen van India.
De donatie actie was bestemd om de gratis oogoperaties te ondersteunen
die vanuit het ziekenhuis al sinds enige jaren voor de locale bevolking worden gedaan.
2015 Dank vanuit India:
"Thanks for the information about the medical equipment sent as donation from Holland
four our Hospital. We are indeed very grateful to you and all the Dutch devotees four
their very kind gesture to help the course of service to the needy people of this area
through our Hospital, Thank you again, with Warm regards, Alok Banerjee", president Haidakhandi Samaj.

2013

ALGEMEEN

* Dagelijks programma
- 's ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie
- 07u00 Aarti: lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt
- 09u00 Karma Yoga: werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden
- 13u00 Middagmaal
- 14u00 - 16u00 Rust / Pauze
- 16u00 - 18u00 Karma Yoga
- 19u00 Aarti en daarna avondmaal
- 22u00 Rust

* Weekenden
Op zaterdag, zondag en maandag om
- 06u30 Havan Vedische vuurceremonie
- 08u00 Aarti

* Babaji Weekend
Eens in de maand is er een speciaal weekend, Babaji weekend genoemd,
waar mensen samenkomen om te zingen (aarti en kirtan) voor een feestelijke vuurceremonie (havan),
delen van ervaringen (satsang) en karma yoga. De afsluiting daarvan is op zondag, na de lunch.

* Verder worden er door het jaar feestelijke bijeenkomsten gevierd,
zoals Shivaratri in het voorjaar en Navaratri zowel in het voorjaar en najaar.

* De ashram kan worden benut voor een retraite, zowel op individuele basis of soms in groepsverband.
Zo wordt er regelmatig yoga en meditatie beoefend om een vredige geest in een gezond lichaam te bevorderen.

SPECIALE (INTENATIONALE) BIJEENKOMSTEN
2013 deelname aan festival in Duitsland en India

2013 Een Pancha Karma is een Ayurvedisch kuurprogramma om het lichaam te zuiveren
van onverwerkte afvalstoffen en de cellen en weefsels te revitaliseren voor
verjongingen de ondersteuning van een lang leven in gezondheid en geluk.
Bij een kuur wordt gewerkt met diverse (kruiden) oliemassages, stoombaden, voeden en
andere behandelingen
zie verder de nieuwsbrieven van 2013

2012

ALGEMEEN

* Dagelijks programma
- 's ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie
- 07u00 Aarti: lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt
- 09u00 Karma Yoga: werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden
- 13u00 Middagmaal
- 14u00 - 16u00 Pauze
- 16u00 - 18u00 Karma Yoga
- 19u00 Aarti en daarna avondmaal
- 22u00 Rust

* Weekenden
Op zaterdag, zondag en maandag om
- 06u30 Havan Vedische vuurceremonie
- 08u00 Aarti

* Babaji Weekend
Eens in de maand is er een speciaal weekend, Babaji weekend genoemd,
waar mensen samenkomen om te zingen (aarti en kirtan) voor een feestelijke vuurceremonie (havan),
delen van ervaringen (satsang) en karma yoga. De afsluiting daarvan is op zondag, na de lunch.

* Verder worden er door het jaar feestelijke bijeenkomsten gevierd,
zoals Shivaratri in het voorjaar en Navaratri zowel in het voorjaar en najaar.

* De ashram kan worden benut voor een retraite, zowel op individuele basis als in groepsverband.
Zo wordt er regelmatig yoga en meditatie beoefend om een vredige geest in een gezond lichaam te bevorderen.


SPECIALE (INTENATIONALE) BIJEENKOMSTEN

Af en toe is er een internationale samenkomst met kirtan zingen, soms een concert, of andere activiteiten in het verlengde van de Stichtingsdoelstelling.


Zie verder de nieuwsbrieven over deze periode