Stichting EMSI in Europe

De stichting heeft ten doel:
a. het actief bezig zijn met de verkondiging van het Evangelie aan alle bevolkingsgroepen in Europa, zulks op grond van het gebod van Jezus Christus, dat in Zijn naam moet gepredikt worden tot bekering tot vergeving der zonden aan alle volken en het steunen en sterken van de Chinese Christenen in Europa in hun geloof;
b. het verrichten en de bevordering van het werk der zending en buiten Nederland, onder de naam C.E.O.O.E. (Christian Evangelical Overseas Outreach in Europe);
c. het verzorgen van (kader)training aan de leden van de bij de stichting aangesloten kerken in Nederland, alsmede aan alle geïnteresseerde Christenen, onder de naam E.B.I.E. (Evangelical Bible Institute in Europe);
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting EMSI in Europe
Ook bekend als... Stichting EMSI in Europe
Telefoonnummer 0622785707
E-mail somle000@planet.nl
KvK nummer 41125927
RSIN/fiscaal nummer 003455099
Website www.emsieurope.nl

Adres

Adres Donarpad 9
Postcode 3072EB
Plaats Rotterdam

Postadres

Adres Donarpad 9
Postcode 3072 EB
Plaats Rotterdam

Onze publicatie gegevens

2020

2020

zie standaard formulier

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Kan YT
Secretaris: Chan-Lee SPE
Penningmeester: Som-Lee LL

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. coördinatie van alle aangesloten kerkgenootschappen, haar scholingsinstituut E.B.I.E. en haar zendingsbond C.E.O.O.E.;
b. invulling te geven aan een Christelijke bediening met als grondslag de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God;
c. het in stand houden en vaststellen van de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van de bij de stichting aangesloten kerkgenootschappen;
d. uitvoeren van tussen de stichting en de organisatie naar Amerikaans recht Evangelical Mission & Seminary International te Towaco, New Jersey, U.S.A. overeengekomen afspraken met betrekking tot het vorenstaande;
e. de deelname aan het civielrechtelijk verkeer in Nederland;
f. het onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties in en buiten Nederland om gezamenlijk naar een geestelijke en praktische gemeenschap te streven.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning ook worden eventuele kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers in principe niet vergoed.
Directeur en Pastorale medewerkers die in dienst zijn vóór 1-1-2007: volgens het BBRA en is sinds 2007 alle
salarissen bevroren.
Pastorale medewerkers die in dienst zijn vanaf 1-1-2007 zijn: de salarissen conform het minimumloon.
Per 1 juli 2015 verhoging van het salaris vindt alleen plaats indien de Stichting over voldoende financiële middelen beschikt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

- Gezamenlijke (12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- Gezamenlijke 12 gemeenten co-workers training
- Evangelisatieavonden
- Toerustingskamp (Chinees sprekende)
- Broeder toerustingsdag
- Nederlandstalige jongeren Toerustingskamp
- Evangelisch Tienerkamp
- EMSI gezamenlijk jongerenkoor
- 45e jarige jubileum viering
- dankdienst 45e jarige jubileum
- 45 jaar Jubileum Praise & Muziek voor jongeren
- Ondersteuning zending Portugal Azoren / Madeira / Porto
- Zendingswerk Groningen/Leeuwarden
- Ondersteuning zendingswerk Spanje/Hongarije

2018

- Gezamenlijke (12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- Zuster(Nederlands sprekende) toerustingdag voor 12
gemeentes
- Jongerendag
- Tienerkamp Fellowshipdag
- Broedersbijeenkomst voor 12 gemeenten
- Senioren Evangelisatiedag in CEC Amsterdam
- Evangelisch Tienerkamp
- EMSI gezamenlijk jongerenkoor
- Zusterstoerustingsdag voor 12 gemeenten (Chinese sprekende)
- Deelname 50 jarige jubileumviering EMSI USA
- Voorbereiding viering 45 e jarige jubileum EMSI Europe
- zending CEC gemeente Tokyo
- Ondersteuning zending Portugal Azoren / Madeira / Porto
- Zendingswerk Groningen/Leeuwarden
- Zendingswerk CEM Portugal zomerkamp
- Ondersteuning zendingswerk Spanje

2017

- Gezamenlijke(12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- Ordination dienst (Ev. Y Cheung)
- English Bible Camp voor jongeren (spreker Rev. Tan KP)
- Familie kamp (spreker Rev. Tan KP)
- Evangelisch Tienerkamp 2017
- Jongerendag
- Ondersteuning zomerkamp CEM Portugal
- Evangelisatiedag afdeling Senioren
- Toerustingdag afdeling Broeders
- Toerustingdag afdeling zuaters
- zending Portugal Azoren / Madeira / Porto

2016

Gezamenlijke(12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- English Bible Camp (spreker Rev. Tan KP)
- Medewerkers toerusting kamp (spreker Rev. Tan KP)
- Evangelisch Tienerkamp 2016
- Toerustingdag afdeling Zusters
- Evangelisatiedag afdeling Senioren
- Toerustingdag afdeling Broeders
- zending Portugal Azoren / Madeira

2015

Gezamenlijke(12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- English Bible Camp
- 5 toerusting dagen geleidt door Rev. Tan KP
- Evangelisch Tienerkamp 2015
- Ondersteuning zomerkamp CEM Portugal
- Toerustingdag afdeling Zusters
- Trainingskamp voor afdeling Senioren
- Toerustingdag afdeling Broeders

2014

- Gezamenlijke(12 CEME kerkgenootschap) Nieuwjaarsdienst
en benoemingsceremonie nieuwe medewerkers
- Oversease studentenkamp
- Studiereis naar het heilige land Israel 2014
- Evangelisch Tienerkamp 2014
- Ondersteuning zomerkamp CEM Portugal
- Gezamenlijke(CEM Portugal) Dankavond zendingswerk
- Toerustingdag afdeling Zusters
- Evangelisatiedag voor de senioren/Dagje uit
- Toerustingdag afdeling Broeders
- Voorbereidingswerkzaamheden van de evangelische
zendingsbijeenkomst van het 40-jarige jubileum
- Muziekavond Kinderkoor Kowloon Methodist Church
- Viering 40 jarig Tienerclub
-
- Gezamenlijke 40-jarige jubileum dankdienst van EMSI
Nederland
- Nederlandstalige Praiseavon

2013

In 2013
- Gezamenlijke Nieuwjaarsdienst van de 11 EMSI Kerkgenootschappen
- Oprichten Gezamenlijk jongerenkoor van 11 EMSI Kerkgenootschappen
- Voorjaarsevangelisch kamp voor overzeese studenten
- Evangelisch Tiener zomerkamp
- Senioren Evangeliedag
- Toerustingdag afdeling Zusters
- Dankdienst 45-jarige jubileum EMSI-USA in de gemeentes in Nederland
- Dankdienst 45-jarige jubileum EMSI-USA in New Jersey
- Stageplekken voor studenten Bijbelschool EBI
- Voorbereiding Toerustingcentre in Boedapest
- Ondersteuning zomerkamp CEME Portugal
- Ondersteuning zendingswerk in China

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

2021

2020

2019

zie geuploade financiële overzicht

2018

zie geuploade financiële overzicht

2017

zie geuploade financiële overzicht

2016

zie geuploade financiële overzicht

2015

zie geuploade financiële overzicht

2014

zie geuploade financiële overzicht

2013

zie geuploade financiële overzicht

2012

zie geuploade financiële overzicht