STICHTING CHANCED

Filippijnse kinderen en jongeren zo vroeg
mogelijk in hun leven een kans bieden onderwijs te volgen, omzelfstandig te worden, zichzelf te kunnen ontplooien en als volwaardig lid binnen de gemeenschap te kunnen functioneren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het geven van een kindgerichte ondersteuning onder meer middels - het verstrekken van studiebeurzen en schoolbenodigdheden aan kinderen van/voor kleuter-, basis-en middelbare scholen, voor de gehele duur van deze schooltijd;
- het geven van een schoolgerichte ondersteuning onder meer middels de inrichting van een bibliotheek, het verstrekken van schoolmaterialen en studiefaciliteiten en het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding en studiebegeleiding;
- het stimuleren en propageren van onderwijs.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam STICHTING CHANCED
Ook bekend als... ChancEd
Telefoonnummer 0642328475
E-mail stichtingchanced@gmail.com
KvK nummer 17134594
RSIN/fiscaal nummer 816048459
Website www.chanced.org

Adres

Adres ’t Seuverick 5
Postcode 5061 AP
Plaats Oisterwijk

Postadres

Adres Zonneweide 13
Postcode 5221BG
Plaats 'S-HERTOGENBOSCH

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: mevrouw Florentina Carausos Ladrero
Secretaris: mevrouw Maria Joanna Henrika Pijnenburg
Penningmeester: mevrouw Alice Maria van Ommen

Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2028

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functies gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

- In het boekjaar 2022-2023 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan slechts 65kinderen, waarvan 2 van hen de basisopleiding afgerond (K12) en 63 kinderen doorgaan met de studie.

- De lokale coördinator had een bijeenkomst met zowel de schoolpartners als de ouders over de reden waarom het aantal kinderen in het ChancEd-programma beperkt is en de mogelijkheid dat het programma in de nabije toekomst zal eindigen.

- De lokale coördinator legde ook huisbezoeken af om ouders te stimuleren om zoveel mogelijk bij te dragen aan de schoolkosten en andere middelen te zoeken om het onderwijs voort te zetten bij gebrek aan hulp van ChancEd.

2021

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- In het boekjaar 2021-2022 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan slechts 83 kinderen, waarvan 25 van hen de basisopleiding afgerond (K12) en 58 kinderen doorgaan met de studie.
- Door de beperkte financieel middelen en om de kwaliteit van service nog beter te waarborgen, concentreert ChancEd zich op 1 gebeid nl. Calbayog.

2020

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- In het boekjaar 2020-2021heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan slechts 65 kinderen, waarvan 14 van hen de basisopleiding afgerond (K12) en 51 kinderen doorgaan met de studie.
- Door de beperkte financieel middelen en om de kwaliteit van service nog beter te waarborgen, concentreert ChancEd zich op 1 gebeid nl. Calbayog.

2019

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- In het boekjaar 2019-2020 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 212 kinderen, waarvan 14 van hen de basisopleiding afgerond (K12) en 198 kinderen doorgaan met de studie.
- Door de beperkte financieel middelen en om de kwaliteit van service nog beter te waarborgen, concentreert ChancEd zich op 1 gebeid nl. Calbayog.

2018

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- In het boekjaar 2018-2019 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 286 kinderen, waarvan 27 van hen de basisopleiding afgerond en 259 kinderen doorgaan met de studie.
- In november 2018 hebben de voorzitter en de programmacoördinator een verrassend projectbezoek gebracht aan de partnerscholen (Tabawan Integrated School, Mag-ubay National High School en Oquendo National High School) en een ontmoeting gehad met de kinderen die studeren in die scholen. Wij hebben een jonge lerares ontmoet en gesproken die door de stichting eerder geholpen.
- Eind mei 2019 faciliteerde de programmacoördinator de schoolinschrijving van 286 kinderen / begunstigden in verschillende scholen voor het nieuwe schooljaar 2019-2020
- In juni 2019 verdeelde ChancEd schoolbenodigdheden aan de begunstigden in 13 partnerscholen. De kinderen en schoolcoördinatoren assisteerden de programmacoördinator bij de verdeling van schoolbenodigdheden.
- Het programma in Guimaras werd eind van schooljaar 2018-2019 beëindigd. ChancEd gaat slechts om 1 gebeid nl. Calbayog concentreren om de kwaliteit van service nog beter te waarborgen.
- Nelin Barandino die door ChancEd de eerder geholpen, heeft haar universiteit studie in Bachelor of Accountancy als Cum laude afgerond.

2017

- Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- In het boekjaar 2017/2018 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 354 kinderen, waarvan 6 van hen de basisopleiding afgerond en 348 kinderen doorgaan met de studie.
- ChancEd vierde zijn 20e verjaardag (1997-2017) op een eenvoudige maar verantwoorde manier. Een certificaat van waardering is toegekend aan personen en partners die al meer dan een decennium bij het programma betrokken zijn. Eveneens ontving ChancEd vele certificaten van erkenning en waardering van partners en felicitaties van individuen en kinderen.
- Een speciale editie van de nieuwsbrief van ChancEd werd gemaakt ter herdenking van het 20-jarig jubileum. De nieuwsbrief gaf een overzicht van de prestaties door de jaren heen. De speciale editie was zowel in het Engels als in de Nederlandse taal. Het werd verspreid onder zijn donateurs in Nederland en ook op de website gepubliceerd.
- De geplande activiteit met de kinderen en partner in november 2017 in Noord-Samar werd geannuleerd vanwege de tyfoons die Samar troffen.
- In december 2017 hebben de voorzitter en de programmacoördinator een verrassend projectbezoek gebracht aan de partnerscholen (Tabawan Integrated School, Calbayog City National High School, Bagacay Campus, Mag-ubay National High School en Oquendo National High School) en een ontmoeting gehad met de kinderen die studeren in die scholen.
- Eind mei 2018 faciliteerde de programmacoördinator de schoolinschrijving van 348 kinderen / begunstigden in verschillende scholen voor het nieuwe schooljaar 2018-2019
- In juni 2018 verdeelde ChancEd schoolbenodigdheden aan de begunstigden in 13 partnerscholen. De kinderen en schoolcoördinatoren assisteerden de programmacoördinator bij de verdeling van schoolbenodigdheden.

2016

• Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2016/2017 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 383 kinderen waarvan 14% van hen voltooide de basisopleiding.
• In september 2016 ChancEd Program Coordinator extra schoolspullen voor ongeveer 125 nieuw opgenomen scholars. Deze scholars komen uit verschillende scholen (Calbayog City High, Mag-Ubay NHS, Tinambacan, Tarabucan, Bagacay, Tabawan en Trinidad) en de schoolbenodigdheden worden gesorteerd op basis van het aantal scholars per school en de verschillende onderwijsniveaus. In bijzijn van het hoofd van de school, leraren en scholars. Zoals gebruikelijk gaf ChancEd Program Coordinator de ouders en scholars een korte peptalk over het belang van onderwijs, en hun volledige medewerking.
• ChancEd-partner, BKPA, organiseerde het eerste mini-zomerkamp voor ChancEd-scholars in Palapag in maart 2016 in aanwezigheid bij de voorzitter. Verschillende activiteiten werden georganiseerd waarbij ze elkaar leerden kennen, in groepen werkten, vaardigheden leerden, enz. Het was de eerste activiteit waarbij ze voor het eerst van huis weg waren.
• Ter voorbereiding op het 20e jubileum van ChancEd werd aan alle partners een aankondiging gedaan voor het indienen van hun bijdragen.
• ChancEd heeft waarderingcertificaten gemaakt voor degenen die al 20 jaar betrokken zijn bij de stichting en zal worden uitgereikt tijdens het 20-jarig jubileum in 2017.

2015

• Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2015/2016 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 245 kinderen waarvan 14% van hen voltooide de basisopleiding.
•Dit jaar, 2 extra scholen (Macatingog National High School & Tabawan Integrated School) werkten samen met ChancEd.
• ChancEd heeft besloten om zich te concentreren op 2 gebieden, namelijk Calbayog en Guimaras met in totaal 13 partnerscholen om zijn middelen te optimaliseren met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

2014

• Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2014/2015 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 283 kinderen waarvan 23% van hen voltooide de basisopleiding.
• ChancEd programmacoördinator en voorzitter hebben deelgenomen aan de diploma uitreiking in Mag-ubay Nat'l. High School, op uitnodiging van het hoofd van de school. Drie ChancEd-scholars ontvingen de hoogste eer. Engely Ponsica (Valedictorian), Jeffrey Sumayang (Salutatorian) & Nena Diomangay (1e eervolle vermelding). Engely ontving 4 Academic Excellence Awards & Leadership Award. Jeffery ontving ook 4 Academic Excellence Awards & Involvement Award & Nena 2 special Awards.
• Ze hebben ook de diploma uitreiking in Tarabucan Na’tl. High School bijgewoond, waarvan 3 van ChancEd scholars de hoogste erkenning en awards hebben gekregen. Ze waren de ere gasten die de eer hebben om de afstudeerden ChancEd scholars op de podium samen met hun ouders te feliciteren.
• ChancEd verwelkomde A. van Ommen als de nieuwe penningmeester.

2013

• Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2013/2014 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 239 kinderen waarvan 40% van hen voltooide de basisopleiding.
• Het partnerschap met de San Roque-Tatasan-school begon dit jaar met 25 kinderen uit gezinnen met lage inkomens die niet werden geholpen door programma's voor beurzen van de overheid.
• ChancEd nam deel aan het 1e Summer Wellness Camp voor kinderen en jongeren met een handicap in Noord-Samar, georganiseerd door een van de partners, Bulig Kami Parents Association of Samar, Inc. (BKPA): een organisatie die bestaat uit ouders/gezinnen van/met kinderen met een handicap. Zeven ChancEd-scholars dienden als groepsleider / counselors. Zij begeleidden de kinderen met een handicap bij alle activiteiten van 3 dagen, inclusief de verzekering van hun veiligheid.
• ChancEd nam een speciale groep kinderen uit Trinidad en Guimaras mee naar het ChancEd-programma op verzoek van de schooldirecteuren. Dit zijn leerlingen van de basisschool die geen gebruik konden maken van de overheidsprogramma's / initiatieven.
• In 2012 werden de eilanden Samar en Leyte getroffen door de sterke tyfoon Haiyan (plaatselijk Yolanda genaamd) die de stad Tacloban teniet deed. De Lions Club Breda Host heeft nogmaals een donatie gedaan voor noodhulp aan de slachtoffers in Samar, die in 2013 werd verdeeld door het ChancEd-team.
• Sinds 2013, publiceert ChancEd haar jaarlijks financieel verslag op de website van Transparante- Stichtingen.

2012

• Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2012/2013 heeft de stichting studiebeurzen verlengd aan 288 kinderen waarvan 35% van hen voltooide de basisopleiding.

• De samenwerking met 10 scholen werd versterkt, voornamelijk door regelmatig contact. Deze scholen houden toezicht op de aanwezigheid en prestaties van de kinderen op school.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022 Jaarverslag

2021 Jaarverslag

2020 FINANCIAL REPORT

2019

2018

2017

2016

Financiële boekjaar loopt van 1 juli 2016 - 30-juni-2017

2015

Financiële boekjaar loopt van 1 juli 2015 - 30-juni-2016

2014

Financiële boekjaar loopt van 1 juli 2014 - 30-juni-2015

2013

Financiële boekjaar loopt van 1 juli 2013 - 30-juni-2014

2012

Financiële boekjaar loopt van 1 juli 2012 - 30-juni-2013