Nefkens Stichting Ontwikkelingshulp

De stichting heeft tot doel om projecten te financieren die zich richten op het bevorderen van integrale gezondheid en zorg in Engelstalig Afrika.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Nefkens Stichting Ontwikkelingshulp
Ook bekend als... Nefkens Stichting Ontwikkelingshulp (NSO)
E-mail info@josephinenefkens.com
KvK nummer 24355236
RSIN/fiscaal nummer 812757154
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3662

Adres

Adres Prinses Julianalaan 23a
Postcode 3062 DC
Plaats Rotterdam

Onze bestuurssamenstelling

Dr. Ir. I. Lepage-Nefkens, voorzitter
Drs. R.J.M. Nefkens, Penningmeester
Mevr. H.M. van Nispen tot Sevenaer-Jansen, secretaris
Prof. dr. R. Medema, bestuurder
Prof. dr. I.P. Touw, bestuurder
Prof.dr. J. Cools, bestuurder
Drs. J. Dusseljee, bestuurder
Prof.dr. Josefien van Olmen, bestuurder
Dr. Barend Gerretsen, bestuurder

Beleidsplan

De stichting heeft tot doel om projecten te financieren die zich richten op het bevorderen van integrale gezondheid en zorg in Engelstalig Afrika. Meer detail met betrekking tot tet beleidsplan is weergegeven in de bijlage. Om op een effectieve manier projecten te selecteren voor financiering, werkt NSO met een format voor vooraanmeldingen. Het format is beschikbaar op deze website, zie helemaal onderaan de website.
Indien een volledig voorstel minstens 4 weken voor de komende bestuursvergadering is ingediend zal deze meegenomen worden in de komende bestuursvergadering. Indien de aanvraag minder dan 4 weken voor de komende bestuursvergadering wordt ingediend, zal het besluit doorgeschoven worden naar de volgende bestuursvergadering.
Vanaf dit moment is het weer mogelijk om vooraanvragen in te dienen. U kunt hiervoor het format onderaan deze pagina gebruiken.

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel. Alle bestuursleden werken mee op vrijwillige basis en onbezoldigd. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk, mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2025

Bestuursvergaderingen vinden plaats op 25 april en in oktober.

2024

Bestuursvergaderingen vinden plaats op 19 april en 17 oktober.

2023

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 17 april en 23 oktober 2023.

2022

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 21 april en 20 oktober 2022.

2021

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 20 april en 19 oktober 2021.

2020

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 30-6-2020 en 13-10-2020

2019

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 1-4-2019 en 8-10-2019

2018

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 22-1-2020, 20-4-2018 en 27-9-2018

De volgende projecten zijn toegekend in 2018:
- Improving lives of Mothers&Newborns in Gulu, Uganda (VSO Netherlands); 200.000 Euro
- "Power of sports and play at school to develop children into healthy,
educated and empowered members of their communities" (Join for Joy); 260.000 Euro

2017

Bestuursvergaderingen 2017: 27 maart, 21 augustus

Maart 2017: Proposal: Youth Encourage Project - Phase 2 (016/O-2) (2017-2019) (500 000 euro)
Increase access to sexual and reproductive health services for young people in Uganda
The proposed YEP-2 project replicates effective YEP-1 approaches, including peer education,
community based delivery of SRHR services and the presentation of key results at different national and international platforms. The project will introduce youth-led monitoring as a key component in fostering meaningful youth participation and promotion of social accountability. This component will be integrated with a result-based bonus system, to encourage health service providers to further improve SRH services provision for young people. Under YEP-2 project activities in the Yep-1 project site Nambale will be continued but scaled down to determine whether the observed uptake of SRH services by young people is sustainable. Under YEP_2 the successful approach will be scaled-up to Apac district in Northern Uganda.

2016

Bestuursvergaderingen: 25 januari, 30 mei, 24 november


Bestuursvergaderingen 2017: 27 maart, 21 augustus
geplande bestuursvergaderingen 2017: 9 october


Toekenningen:

Maart 2016: Care Nederland, Horumarinta Elniga Fase 2 (2016 t/m 2018)(€ 350.000)
Horumarinta Elmiga is een project dat wordt uitgevoerd door CARE, Save the
Children en de Norwegian Refugee Council. Het doel van dit project is het
vergroten van de kwaliteit van en de toegang tot onderwijs in Somaliland
op alle onderwijsniveaus en het bieden van toekomstperspectief aan de
studenten. In september 2015 is de tweede fase van Horumarinta Elmiga van start gegaan
en dit voorstel aan Nefkens Stichting Ontwikkelingssamenwerking vormt
een onderdeel van de tweede fase waarin we voortbouwen op resultaten uit
de eerste fase die werd gestart in 2012. Dit doen wij door zowel behaalde
resultaten te consolideren, maar ook door uit te breiden naar nieuwe locaties,
inclusief achtergestelde rurale en pastorale gemeenschappen. Uit de daling van
het gemiddelde jeugdwerkloosheidspercentage van 84% in fase 1, is gebleken
dat onze aanpak succesvol is.

2015

november 2015 hadden we € 209.200 toegekend aan join for Joy over 2016-2018

2012

2012:
Toekenning van € 400.000,- aan Rutger WPG: ‘Increase access to sexual and reproductive health services for young people in Uganda’(3-jarig programma)
€ 400.000,- aan Cordaid: ‘Improval maternal and infant health in rural Ghana’ ( 3-jarig programma)

2013:
uitkering Rutger en Cordaid on hold