Kerkgenootschap New Song Dordrecht

De doelstelling van Kerkgenootschap New Song Dordrecht is als volgt te omschrijven:
Kerkgenootschap New Song heeft als doelstelling de organisatie van kerkelijke bijeenkomsten en het prediken van het Evangelie in de ruimste zin van het woord en het verstrekken van pastorale zorg.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Kerkgenootschap New Song Dordrecht
E-mail newsongdordrecht2017@gmail.com
KvK nummer 51766043
RSIN/fiscaal nummer 850161277
Website https://stichting.moment.online/kerkgenootschap-new-song-dordrecht

Onze bestuurssamenstelling

De leiding van het Kerkgenootschap is in handen van Frencel en Rudsela Sterling.

Beleidsplan

Stichting New Song is actief in Tilburg, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Den Helder, Heerlen, Nijmegen, Lelystad en Rotterdam. De Stichting richt zich met name op sociaal-, culturele- en educatieve activiteiten toegespitst op de Antilliaanse doelgroep. Het doet ons ook pijn te moeten constateren dat de toestroom van Antillianen naar Nederland blijft toenemen, allen op zoek naar een beter bestaan. De berichten en cijfers in de media over onze landgenoten die op het verkeerde pad zijn geraakt is schrikbarend hoog. De Nederlandse regering doet zijn best met allerlei projecten en middelen beschikbaar te stellen om de doelgroep in beeld te krijgen. Helaas lukt dit niet altijd. Daarom is kennis van de achtergrond en problematiek in combinatie met herkenbaarheid (rolmodel) voor de doelgroep heel belangrijk.

Door de “rolmodel theorie” toe te passen is de kans groter om de doelgroep te bereiken bij te dragen om het zelfbeeld te verbeteren sociale vaardigheden aan te leren sociale controle mogelijk onderlinge band te versterken c.q. krachten bundelen. Uitgaande van voorgaande is Stichting New Song een samenwerking aangegaan met “rol-models”, bestaande uit professionele organisaties van Antilliaanse afkomst om het vormingsplan uit te voeren.

Christengemeente New Song is in 1988 gesticht te Curaçao, door Apostel Welton (Papi) en zijn vrouw Maurina Esprit.

De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de zogenaamde vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist.

Welton (Papi) Esprit is de visiedrager van de gehele organisatie en heeft ook de beslissingsbevoegdheden. De andere stafleden dragen de Visie mee, in samenwerking met de leden.

Naast Christengemeente New Song te Curaçao en Nederland zijn er ook gemeenten in andere landen. De Apostel brengt een aantal keer per jaar een werkbezoek aan de gemeenten in de andere landen.

Ons beloningsbeleid

De leiding van het Kerkgenootschap geniet in principe geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Alle activiteiten van het kerkgenootschap kunt u volgen op de site https://www.facebook.com/Kerkgenootschap-New-Song-Dordrecht-1602901973255853/

2020

In principe is er iedere zondag is een eredienst. Ook zijn er regelmatig gastsprekers van andere gemeenten op zondag. Op vrijdag is er bijbelstudie. Er wordt in Dordrecht kerkruimte gehuurd.

In 2020 heeft men veel last gehad van de coronacrisis.

De gegevens staan ook vermeld op facebook: https://www.facebook.com/Kerkgenootschap-New-Song-Dordrecht-1602901973255853/

Christengemeente New Song is in 1988 gesticht te Curaçao, door Apostel Welton (Papi) en zijn vrouw Maurina Esprit.

De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de zogenaamde vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist.

Welton (Papi) Esprit is de visiedrager van de gehele organisatie en heeft ook de beslissingsbevoegdheden. De andere stafleden dragen de Visie mee, in samenwerking met de leden.

Naast Christengemeente New Song te Curaçao en Nederland zijn er ook gemeenten in andere landen. De Apostel brengt een aantal keer per jaar een werkbezoek aan de gemeenten in de andere landen.

Tijdens lockdowns of aangepaste sluiting hebben de bijeenkomsten online plaatsgevonden.

Bij Kerkgenootschap New Song Dordrecht wordt vooral in het papiaments gesproken.

2019

In principe is er iedere zondag is een eredienst. Ook zijn er regelmatig gastsprekers van andere gemeenten op zondag. Op vrijdag is er bijbelstudie. Er wordt in Dordrecht kerkruimte gehuurd.

De gegevens staan ook vermeld op facebook: https://www.facebook.com/Kerkgenootschap-New-Song-Dordrecht-1602901973255853/

Christengemeente New Song is in 1988 gesticht te Curaçao, door Apostel Welton (Papi) en zijn vrouw Maurina Esprit.

De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de zogenaamde vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist.

Welton (Papi) Esprit is de visiedrager van de gehele organisatie en heeft ook de beslissingsbevoegdheden. De andere stafleden dragen de Visie mee, in samenwerking met de leden.

Naast Christengemeente New Song te Curaçao en Nederland zijn er ook gemeenten in andere landen. De Apostel brengt een aantal keer per jaar een werkbezoek aan de gemeenten in de andere landen.

Bij Kerkgenootschap New Song Dordrecht wordt vooral in het papiaments gesproken.