Kerkgenootschap New Song Dordrecht

Doelstelling
1. Het kerkgenootschap stelt zich als doel het leveren van een
bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke,
sociale en morele normen en waarden van onze samenleving,
waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidend
beginsel is.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Kerkgenootschap New Song Dordrecht
Ook bekend als... New Song Dordrecht
Telefoonnummer 0614384642
E-mail newsongdordrecht2017@gmail.com
KvK nummer 51766043
RSIN/fiscaal nummer 850161277

Adres

Postcode

Postadres

Adres Postbus 716
Postcode 3300 AS
Plaats Dordrecht

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter, secretaris en penningmeester

Op grond van de wettelijke bepalingen mag de geloofsovertuiging van enig persoon niet worden bijgehouden. Daarom hoeven slechts de functies worden gepubliceerd

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Pastor Frencel en Rudsela Sterling

Wij hebben bij Ontmoetingscentrum Koloriet in Dordrecht, Jacob Marristraat 70
Op maandag: Bidstond voor moeders (20:00u tot 22:00u)
Op vrijdag:
Bidstond (19:30 u tot 20:45u)
Bijbelstudie ( 20:45u tot 22:15u)
Nachtwake ( 23:00 u tot 24:00u)
En zaterdag hebben we pre-teen en jeugd ( 16:00 u tot 18:00u) bij Koloriet.

Voor onze zondagse dienst moet men bij de SSF zijn, dit begint om 11:00u.
Adres: SSF de Plint
M. H. Trompweg 235
3317 NE DORDRECHT

2016

Pastor Frencel en Rudsela Sterling

Wij hebben bij Ontmoetingscentrum Koloriet in Dordrecht, Jacob Marristraat 70
Op maandag: Bidstond voor moeders (20:00u tot 22:00u)
Op vrijdag:
Bidstond (19:30 u tot 20:45u)
Bijbelstudie ( 20:45u tot 22:15u)
Nachtwake ( 23:00 u tot 24:00u)
En zaterdag hebben we pre-teen en jeugd ( 16:00 u tot 18:00u) bij Koloriet.

Voor onze zondagse dienst moet men bij de SSF zijn, dit begint om 11:00u.
Adres: SSF de Plint
M. H. Trompweg 235
3317 NE DORDRECHT

Financiële verantwoording (per jaar)

2016

New Song Dordrecht

Staat van baten en lasten over het jaar 2016 (in €)

Totaal baten
29.735

Overzicht lasten:
Huisvestingskosten 15.418
Kosten m.b.t. eredienst 3.364
Giften
1.063
Inkopen voor keuken 2.923
Bankkosten 162
Kosten priester 4.391
Stichting Organisatie New Song 617
Geldopnames 315
Zomerkamp zondagsschool 781
Diversen 4.425

–------
Totaal lasten
33.459

–--------
Meer lasten dan baten
3.724

======

Vermogensvergelijking:
Saldo bank per 1 januari 2016 4.875
Saldo bank per 31 december 2016 1.151

–---------
Afname banksaldo in 2016 3.724

======