Kerkgenootschap Nâm Society

Nâm is de affirmatie van een integraal geheel, dat in wezen onkenbaar is, maar
tegelijkertijd onze essentie vormt, als een Alles-is-Eén waar al dat is samenkomt. Dit
is onkenbaar en kan niet omschreven worden omdat het verwijst naar iets wat buiten
ons bevattingsvermogen ligt; wij maken er deel van uit en kunnen daardoor het
geheel niet kennen noch bevatten. Desalniettemin kunnen wij ons hiertoe verhouden
en erkennen dat wij delen in een allesomvattend geheel waar alles in deelt.

De Nâm Society heeft als taak een omgeving en de mogelijkheden te scheppen
waarin de levensethiek in de praktijk kan worden gebracht en kan worden beoefend.
Een primair instrument via welke dit wordt gedaan is het creëren en onderhouden
van karakteristieke plekken voor studie, eco-leven, contemplatie, en stilte
(Asharums).
Voorts is de Nâm levensethiek neergelegd in diverse geschriften en kent Nâm een
muzikale traditie. Het doel is om de diverse geschriften en muziek in beheer te
houden en deze zo toegankelijk mogelijk te maken, voor het bevorderen van
resonantie met de Nâm levensethiek in het leefklimaat van het individu en
samenleven in globale zin.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Kerkgenootschap Nâm Society
Ook bekend als... Nâm Society
Telefoonnummer 0611512876
E-mail groot.edwin@gmail.com
KvK nummer 27368833
RSIN/fiscaal nummer 821903329
Website www.livingnam.org

Adres

Adres Stetwaard 90
Postcode 1824 VD
Plaats Alkmaar

Postadres

Adres Stetwaard 90
Postcode 1824 VD
Plaats Alkmaar

Onze bestuurssamenstelling

Kerkgenootschap is opgericht in december 1993

Human Zabardjadi (voorzitter)
Leon Bouts (secretaris)
Edwin de Groot (penningmeester)

Ons beloningsbeleid

Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij onkosten gemaakt in het kader van bestuurstaken vergoed krijgen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

- Wekelijkse HarpMood meditatie uitzendingen via internet gerealiseerd (52 x)
- Online platform onderhouden waarin al het woord en beeldmateriaal interactief aangeboden kan worden
- Serie podcasts opgenomen met interviews met Yoginâm
- online meditatie retraites georganiseerd.
- Asharum Amonines onderhouden en actieve programma’s aangeboden zoals stilte weekend, retraites, Yoga cursussen, overige cursussen
- Asharum Nijar onderhouden en vele gasten ontvangen. Aantal stilte retraites georganiseerd
- Diverse bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor gasten, bewoners en ondersteuners.
- Back to the roots project: ecologische tuin ingericht en onderhouden, meer dan 200 nieuwe bomen geplant. Bodem verbeterd. Bomen en planten fora geoptimaliseerd.
- Nieuwsbrieven geproduceerd

2020

Book of Nam in een beperkte oplage gepubliceerd en uitgegeven
- Het boek ‘’Abbah Revealing’’ gereed gemaakt voor publicatie
- Wekelijkse HarpMood meditatie uitzendingen via internet gerealiseerd (52 x)
- Online platform gerealiseerd waarin al het woord en beeldmateriaal interactief aangeboden kan worden
- Serie podcasts opgenomen met interviews met Yoginâm
- Asharum Amonines onderhouden
- Gebouwen met bebouwbare grond aangekocht (El Cerillo 7-9 Nijar Almeria Spanje) wat ingezet wordt als een Asharum en ecologisch project
- Diverse bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor gasten, bewoners en ondersteuners
- Nieuwsbrieven geproduceerd

2019

- Aantal boeken en diverse geschriften gepubliceerd
- Nieuwe keuken Asharum Amonines gerealiseerd
- Retraites verzorgd in Belgie, Spanje en Sardinie
- Wekelijkse HarpMood uitzendingen gemaakt
- Serie podcasts opgenomen met interviews met Frédéric Antonious

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

In 2021 bedroegen de baten ruim 113.000. Deze bestaand uit periodieke donaties van betrokkenen, eenmalige donaties en overige bijdragen. De totale lasten bedragen ruim 108.000. De huisvestingskosten zijn ruim 24.000 dit was vorig jaar nog 14.000. Dit komt doordat er flink geïnvesteerd wordt in de inrichting van de nieuw gebouwde gastenruimtes in Asharum Nijar. Daarnaast loopt er een ecologisch project voor de omringende tuinen, genaamd ‘’Back tot the Roots’’ Er wordt een ecologische tuin aangelegd met perma-cultuur uitgangspunten. Hier zijn ruim 200 bomen geplant, wandelpaden aangelegd, diverse moestuinen gecreëerd en de grond verbeterd.
In 2021 zijn 3 nieuwe gastenkamers en sanitaire ruimtes gecreëerd. Er zijn parkeerplaatsen gemaakt voor gasten en bewoners. Tevens zijn er diverse verbeteringen in de bestaande ruimtes gemaakt. De totale investeringskosten hiervoor bedroegen ruim 45.000. Dit is gefinancierd door middel van leningen van betrokkenen.

2020

Financiële verantwoording
2020
Het jaar 2020 staat in het teken van vele veranderingen. In februari 2020 komt een stuk land
met een paar oude gebouwen op ons pad wat een perfecte locatie is voor ons eco project in combinatie
met het leven in een Asharum waarin de uitgangspunten van Nam Living volledig tot uitdrukking kunnen komen.
Hiervoor is een financiele campagne opgezet om donatie en leningen te verkrijgen om dit doel te bereiken. Daarnaast zijn een aantal
bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor langdurige bewoning en het ontvangen van gasten.
De aankoopsom voor de huizen en het land is 247.000 dit wordt gefinancierd met langlopende leningen van betrokken mensen. De verbouwingskosten
In 2020 bedragen 82.000 en deze zijn deels gefinancierd door langlopende leningen en deels door donaties.

2019

In 2019 komt er ruim 71.000 binnen aan donaties. Deze worden aangewend voor de instandhouding van het genootschap. Ruim 40.000 wordt besteedt aan de ondersteuning van de live Harpmood uitzendingen en ondersteuning bij (stilte)retraites. Voor reizen inzake lezingen, seminars en retraites wordt ruim 17.000 uitgegeven. Ter ondersteuning van projecten wordt ruim 6.000 uitgegeven