Kerkgenootschap Nâm Society

Nâm is de affirmatie van een integraal geheel, dat in wezen onkenbaar is, maar
tegelijkertijd onze essentie vormt, als een Alles-is-Eén waar al dat is samenkomt. Dit
is onkenbaar en kan niet omschreven worden omdat het verwijst naar iets wat buiten
ons bevattingsvermogen ligt; wij maken er deel van uit en kunnen daardoor het
geheel niet kennen noch bevatten. Desalniettemin kunnen wij ons hiertoe verhouden
en erkennen dat wij delen in een allesomvattend geheel waar alles in deelt.

De Nâm Society heeft als taak een omgeving en de mogelijkheden te scheppen
waarin de levensethiek in de praktijk kan worden gebracht en kan worden beoefend.
Een primair instrument via welke dit wordt gedaan is het creëren en onderhouden
van karakteristieke plekken voor studie, eco-leven, contemplatie, en stilte
(Asharums).
Voorts is de Nâm levensethiek neergelegd in diverse geschriften en kent Nâm een
muzikale traditie. Het doel is om de diverse geschriften en muziek in beheer te
houden en deze zo toegankelijk mogelijk te maken, voor het bevorderen van
resonantie met de Nâm levensethiek in het leefklimaat van het individu en
samenleven in globale zin.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Kerkgenootschap Nâm Society
Ook bekend als... Nâm Society
Telefoonnummer 0611512876
E-mail groot.edwin@gmail.com
KvK nummer 27368833
RSIN/fiscaal nummer 821903329
Website www.livingnam.org

Adres

Adres Stetwaard 90
Postcode 1824 VD
Plaats Alkmaar

Postadres

Adres Stetwaard 90
Postcode 1824 VD
Plaats Alkmaar

Onze bestuurssamenstelling

Kerkgenootschap is opgericht in december 1993

Human Zabardjadi (voorzitter)
Leon Bouts (secretaris)
Edwin de Groot (penningmeester)

Ons beloningsbeleid

Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij onkosten gemaakt in het kader van bestuurstaken vergoed krijgen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

- Wekelijkse HarpMood meditatie uitzendingen via internet gerealiseerd (52 x)
- Online platform onderhouden waarin al het woord en beeldmateriaal interactief aangeboden kan worden
- Serie podcasts opgenomen met interviews met Yoginam en gepresenteerd op www.livingnam.org
- 4 x online 5-daagse meditatie retraites georganiseerd.
- 4 x fysieke 5-daagse meditaite retraite zowel in Asharum Amonines als in The Garden of Nam Nijar georganiseerd
- 12 x HarpMood meditatie gatherings georganiseerd in The Garden of Nam open voor publiek.
- Asharum Amonines onderhouden en actieve programma’s aangeboden zoals stilte weekend, retraites, Yoga cursussen, overige cursussen
- The Garden of Nam Nijar onderhouden en vele gasten ontvangen- Diverse bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen beter geschikt te maken voor gasten, bewoners en ondersteuners.
- Ecologische tuin onderhouden. Grond rondom bomen en struiken verbeterd. Groenbemesters aangeplant. Tuintrappen aangelegd. Wandelpaden aangelegd. Diverse moestuinen ingericht.
- 12 Nieuwsbrieven geproduceerd

2022

- Wekelijkse HarpMood meditatie uitzendingen via internet gerealiseerd (52 x)
- Online platform onderhouden waarin al het woord en beeldmateriaal interactief aangeboden kan worden
- Serie podcasts opgenomen waarin het boek ‘’the book of nâm’’ per hoofdstuk is uitgeplozen en toegelicht in samenwerking met Filosoof Hubertus Bahorie, antropoloog Leon Alexander en moderator Mario Lopez.
- 4 x online 5-daagse meditatie retraites georganiseerd.
- 4 x fysieke 5-daagse meditaite retraite zowel in Asharum Amonines als in Asharum Nijar georganiseerd
- Asharum Amonines onderhouden en actieve programma’s aangeboden zoals stilte weekend, retraites, Yoga cursussen, overige cursussen
- Asharum Nijar onderhouden en vele gasten ontvangen- Diverse bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor gasten, bewoners en ondersteuners.
- Back to the roots project: ecologische tuin onderhouden. Grond rondom bomen en struiken verbeterd. Groenbemesters aangeplant. Tuintrappen aangelegd. Wandelpaden aangelegd. Diverse moestuinen ingericht.
- 12 Nieuwsbrieven geproduceerd

2021

- Wekelijkse HarpMood meditatie uitzendingen via internet gerealiseerd (52 x)
- Online platform onderhouden waarin al het woord en beeldmateriaal interactief aangeboden kan worden
- Serie podcasts opgenomen met interviews met Yoginâm
- online meditatie retraites georganiseerd.
- Asharum Amonines onderhouden en actieve programma’s aangeboden zoals stilte weekend, retraites, Yoga cursussen, overige cursussen
- Asharum Nijar onderhouden en vele gasten ontvangen. Aantal stilte retraites georganiseerd
- Diverse bouwkundige aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor gasten, bewoners en ondersteuners.
- Back to the roots project: ecologische tuin ingericht en onderhouden, meer dan 200 nieuwe bomen geplant. Bodem verbeterd. Bomen en planten fora geoptimaliseerd.
- Nieuwsbrieven geproduceerd

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

In 2023 bedroegen de baten ruim 79.000. Deze bestaand uit periodieke donaties van betrokkenen, eenmalige donaties en overige bijdragen. De totale lasten bedragen ruim 76.000. De huisvestingskosten zijn ruim 10.000. De kosten van inhuur, vrijwilligers en overige personele lasten bedraagt 25.000. De werkelijke inkomsten zijn 24% lager dan begroot. Daarentegen zijn de gerealiseerde kosten 26% lager dan begroot. Per saldo een positief resultaat van 2.700,-
In 2023 zijn er een aantal bouwwerkzaamheden geweest om de The Garden of Nam & Guesthouse te verbeteren. De volgende werken zijn uitgevoerd;
- Een 2e verdieping met activiteiten ruimtes gerealiseerd boven de meditatiezaal;
- Loggia en overdekking van eetkamer terras gecreeerd;
- Diverse opgehoogde wandelpaden met natuursteen gemetseld door de tuin;
- Stenen trappen gemetseld in de tuin;
- Diverse tuinmuren gerestaureerd.
Totaal is er voor 45.000,- geinvesteerd in 2023 deze bouwkundige aanpassingen.

2022

n 2022 bedroegen de baten ruim 91.000. Deze bestaand uit periodieke donaties van betrokkenen, eenmalige donaties en overige bijdragen. De totale lasten bedragen ruim 86.000. De huisvestingskosten zijn ruim 25.000. De kosten van inhuur, vrijwilligers en overige personele lasten bedraagt 26.000. De begrote inkomsten zijn 13% lager. Daarentegen zijn de gerealiseerde kosten 17% lager. Per saldo een positief resultaat van 5.000,-
In 2022 zijn er flink wat bouwwerkzaamheden geweest om de Nijar Monastery Guesthouse te verbeteren. De volgende werken zijn uitgevoerd;
- grote nieuwe spaanse professionele keuken;
- groot terras voor de keuken met muren en een serre;
- twee mooie luxe gastenkamers met eigen douche en toilet + mooi terras voor de deur;
- een oude schuur is omgebouwd tot een ruime meditatie zaal en rondom opgehoogd, genivelleerd
- een grote muur gebouwd om de tuin heen aan de straakant;
- een oud waterbasin voor de bomen vervangen voor een nieuwe;
Totaal is er voor 137.000,- geinvesteerd in deze bouwkundige aanpassingen.

2021

In 2021 bedroegen de baten ruim 113.000. Deze bestaand uit periodieke donaties van betrokkenen, eenmalige donaties en overige bijdragen. De totale lasten bedragen ruim 108.000. De huisvestingskosten zijn ruim 24.000 dit was vorig jaar nog 14.000. Dit komt doordat er flink geïnvesteerd wordt in de inrichting van de nieuw gebouwde gastenruimtes in Asharum Nijar. Daarnaast loopt er een ecologisch project voor de omringende tuinen, genaamd ‘’Back tot the Roots’’ Er wordt een ecologische tuin aangelegd met perma-cultuur uitgangspunten. Hier zijn ruim 200 bomen geplant, wandelpaden aangelegd, diverse moestuinen gecreëerd en de grond verbeterd.
In 2021 zijn 3 nieuwe gastenkamers en sanitaire ruimtes gecreëerd. Er zijn parkeerplaatsen gemaakt voor gasten en bewoners. Tevens zijn er diverse verbeteringen in de bestaande ruimtes gemaakt. De totale investeringskosten hiervoor bedroegen ruim 45.000. Dit is gefinancierd door middel van leningen van betrokkenen.