Georgine van den Boogert Stichting

1.De Stichting heeft ten doel het begeleiden en ondersteunen van personen bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten en voorts al hetgeen daartoe rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De Stichting tracht, in haar feiteliijke werkzaamheden, haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van giften,het verlenen van financiele hulp en ondersteuning aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen die het begeleiden en ondersteunen van personen bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten, al dan niet mede, tot doel hebben.
3.de stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Georgine van den Boogert Stichting
Ook bekend als... Georgine van den Boogert Stichting
Telefoonnummer 06 50506957
E-mail georgine@planet.nl
KvK nummer 05085093
RSIN/fiscaal nummer 817904669
Website www.transparante-anbi.nl

Adres

Adres Spiekerbrink 10
Postcode 8034 RB
Plaats Zwolle

Postadres

Adres Spiekerbrink 10
Postcode 8034 RB
Plaats Zwolle

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter - Georgine van den Boogert
Penningmeester - Gertjan de Blij
Secretaris - Jan Bardoel

Beleidsplan

1. De stichting heeft ten doel het begeleiden en ondersteunen van personen bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten en voorts al hetgeen daartoe rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht, in haar feitelijke werkzaamheden, haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van giften, het verlenen van financiële hulp en ondersteuning aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen die het begeleiden en ondersteunen van personen bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten, al dan niet mede, tot doel hebben.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

2021

2020