Stichting Vrienden van Vrijwaard

Een van de primaire doelstellingen van de Vrienden van is klantbinding in een vroegtijdig stadium. Door klanten in de fase te bereiken en te verbinden aan Vrijwaard voordat zij daadwerkelijk een zorggerelateerde dienst nodig hebben wordt er een bepaalde positie gecreëerd. Deze positie maakt dat de klant bekend is met Vrijwaard door bijvoorbeeld deelname aan activiteiten, gebruik van de fitnessruimte of het bezoeken van de restaurants. De stap naar een vorm van een zorg of ondersteuning wordt daardoor laagdrempeliger.
Conform de statuten heeft de stichting verder de volgende doelstellingen:
- Het bevorderen van het welzijn van senioren;
- Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van medewerkers, vrijwilligers en cliënten;
- Het verlenen van materiële en immateriële hulp en ondersteuning aan en ten behoeve van activiteiten en initiatieven van Stichting Vrijwaard en haar locaties;
- Het werven van fondsen;
- Het in brede kring bekendheid geven aan Stichting Vrijwaard.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van Vrijwaard
Ook bekend als... Stichting Vrienden van Vrijwaard
Telefoonnummer 0223680824
E-mail info@vrijwaard.nl
KvK nummer 41240334
Website www.vrijwaard.nl

Adres

Adres Timorlaan 139
Postcode 1782DR
Plaats Den Helder

Postadres

Adres Timorlaan 139
Postcode 1782 DR
Plaats Den Helder

Onze bestuurssamenstelling

Bestuur
Het bestuur is in april 2010 gevormd en bestaat uit de volgende leden:
- De heer N.A. Bais (voorzitter)
- De heer C. Veenstra (secretaris)
- De heer J. Chan (penningmeester)
- Mevrouw A. Talens (lid)
- Mevrouw L. van der Eijk (lid)
- Mevrouw P. Alders (lid)
- Mevrouw M. Poortvliet (lid)

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Het steunen van het tot stand komen van activiteiten ter bevordering van het welbevinden van de klant.
In de afgelopen periode zijn dat onder andere de volgende activiteiten geweest:

- vaarvakantie
- wensenactie voor 55+
- beweegtuin
- duofietsen
- braintrainer
- zwemclub

Financiële verantwoording (per jaar)