Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe

Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords, aan de Driekoningenkerk te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe
Ook bekend als... idem
Telefoonnummer 0651267070
E-mail info@mo-and-more.nl
KvK nummer 20139646
RSIN/fiscaal nummer 819247704
Website https://www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl/default.aspx?lIntNavId=1256

Adres

Adres Brouwerijstraat 18
Postcode 4317 AC
Plaats Noordgouwe

Onze publicatie gegevens

2022

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. R. de Leeuw, voorzitter
Mevr. M.E. Dalebout- Biemans, secretaris
Dhr. C. Kreuk, penningmeester
Mevr. S. Wagner, algemeen lid

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het werven van donateurs en sponsors, het geven van adviezen aan de plaatselijke commissie, het verzorgen van publicaties, het organiseren van bijeenkomsten.
Tevens het stimuleren van het gebruik van de kerk.
Het ter beschikking stellen van gelden voor de Driekoningenkerk alsmede alle overige wettige middelen die het bestuur dienstig acht.

Ons beloningsbeleid

Geen beloning, alle bestuursleden zijn tevens donateur.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Het organiseren van een kerktuinfeest.
Tuinonderhoud en onderhoudswerkzaamheden in de kerk.

2022

Het organiseren van een kerktuinfeest en een nieuwjaarsreceptie.
Tuinonderhoud en onderhoudswerkzaamheden in de kerk.

2021

- Tuinonderhoud

2020

- Tuinonderhoud
- Aanschaf en plaatsen mededelingenbord

2019

Zondag 5 januari 2020 in samenwerking met de dorpsraad Noordgouwe-Schuddebeurs een receptie georganiseerd.
Kosten groenonderhoud € 1.500,-
Kosten (deels) vervangen van de rozen in de kerktuin € 763,-

2018

Zondag 7 januari hebben wij, samen met de dorpsraad, een nieuwjaarsreceptie gegeven en op zaterdag 12 mei hielden wij een boekenverkoop. Er is € 1.500,00 overgemaakt voor het groenonderhoud en €7.000,00 voor schilderwerk aan de kerk.

2017

Zondag 8 januari hebben wij een nieuwjaarsreceptie gegeven en op zaterdag 17 juni een kerktuinfeest. Beide evenementen werden goed bezocht. Er is € 1.500,00 overgemaakt voor het groenonderhoud.

2016

Op 3 januari hebben wij een nieuwjaarsreceptie gegeven en op zaterdag 18 juni een kerktuinfeest. I.v.m. het slechte weer werd het feest matig bezocht. Wij hebben € 1.500,00 overgemaakt voor het groenonderhoud en € 2.550,00 voor een kelderpomp.

2015

Op zondag 4 januari 2015 hebben wij weer een nieuwjaarsreceptie gegeven die goed bezocht werd.
Zaterdag 19 september was er een kerktuinfeest dat netto €1.125,- opleverde. het feest werd goed bezocht. Wij hebben weer een bedrag overgemaakt voor het groenonderhoud en het schilderwerk aan de consistorie betaald.

2014

Evenals voorgaande jaren was er weer een nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari in het dorpshuis. Er waren ongeveer 100 personen aanwezig. Op 6 september 2014 was er weer een kerktuinfeest dat €1.372,60 netto opleverde. Wij hebben een bedrag overgemaakt voor het groenonderhoud en een bijdrage gegeven voor de nieuwe toiletten in de kerk.

2013

Op zondag 6 januari was er een nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door de St. Vrienden en de Dorpsraad. De receptie werd bezocht door 90 personen. De kosten werden gedragen door de Dorpsraad.
Op 22 juni 2013 was er een kerktuinfeest, georganiseerd door St.Vrienden. Deze dag werd goed bezocht en leverde €861,00 op.
Donateurs werden aangeschreven. Wij ontvingen € 2375,00 aan donaties en giften.
Er werd een bedrag overgemaakt voor het jaarlijkse groenonderhoud en de reparatie en aanpassing van de kerkramen.

2012

Het werven van donateurs, het organiseren van een kerktuinfeest en een nieuwjaarsreceptie.