Stichting van Tarel Bruins Fonds

De stichting heeft ten doel de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen uit te keren aan:
Stichting Kon. Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
Stichting ReumaNederland
Stichting Het Geldersch Landschap
Stichting Landschap Overijssel

Voorgenomen bestedingen:

De voorgenomen bestedingen bestaan geheel uit het aanwenden van de opbrengsten, conform de doelstelling, cq het beleidsplan van de stichting.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting van Tarel Bruins Fonds
Telefoonnummer 050-5272727
KvK nummer 41051215
RSIN/fiscaal nummer 801257062
Website https://stichting.moment.online/stichting-van-tarel-bruins-fonds

Adres

Adres Vestdijklaan 350
Postcode 9721 VZ
Plaats Groningen

Onze bestuurssamenstelling

Mr K.J.H. Bruins, voorzitter
Mr J. Kuipers, secretaris/penningmeester
Drs F.R.M. Naber, vice-voorzitter
Mr B.J.A.M. Peek, algemeen bestuurslid

Beleidsplan

Beleidsplan:

Het beleid van de stichting is erop gericht om met de opbrengsten van haar vermogen uitvoering te geven aan de doelstelling van de stichting, te weten uitkering aan de in die doelstelling ( en ook hierboven) genoemde instellingen.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een uiterst bescheiden vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Uitgeoefende activiteiten in 2021:

De stichting heeft in het boekjaar 2021 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2020

Uitgeoefende activiteiten in 2020:

De stichting heeft in het boekjaar 2020 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2019

De stichting heeft in het boekjaar 2019 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2018

De stichting heeft in het boekjaar 2018 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2017

De stichting heeft in het boekjaar 2017 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2016

De stichting heeft in het boekjaar 2016 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2015

Uitgeoefende activiteiten in 2015:

De stichting heeft in het boekjaar 2015 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2014

Uitgeoefende activiteiten in 2014:

De stichting heeft in het boekjaar 2014 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2013

Uitgeoefende activiteiten in 2013:

De stichting heeft in het boekjaar 2013 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.

2012

Uitgeoefende activiteiten in 2012:

De stichting heeft in het boekjaar 2012 geen andere activiteiten uitgeoefend, dan die welke strekken tot verwezenlijking van haar doel, deze activiteiten behelsden het beheer van het vermogen van de stichting.