Stichting T.E.S.S. Unlimited

De stichting heeft ten doel:
Het bijeenbrengen van gelden en andere middelen ter ondersteuning van goede doelen in ontwikkelingslanden in het algemeen en het ondersteunen van geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting T.E.S.S. Unlimited
Ook bekend als... Stichting TESS Unlimited
Telefoonnummer 0654356806
E-mail tessa@tessunlimited.nl
KvK nummer 8181442
RSIN/fiscaal nummer 819906268
Website www.tessunlimited.nl

Adres

Adres Fliermatenweg 1
Postcode 7451NH
Plaats Holten

Postadres

Adres Fleiermatenweg 1
Postcode 7451NH
Plaats Holten

Onze bestuurssamenstelling

18-09-2008 Akte van Oprichting
Bestuurslid Tessa de Goede (Oprichtster & Directrice)
Bestuurslid Paul de Goede (penningmeester)
Bestuurslid Christina Tinselboer (lid)
Bestuurslid Marianne Karstens (Voorzitter)

Ons beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Activiteiten in 2017
We hebben dit jaar wederom geweldige resultaten behaald en deze willen we graag met jullie delen:

- Er zijn 270 kinderen geopereerd!
- We hebben 9 operatieweken gehad.
- Er zijn meer dan 220 kinderen op gewicht gebracht in ons melk project.
- We hebben meer dan 1800 logopediesessies gegeven dit jaar, wat neer komt op 260 kinderen per jaar.
- 29 jongeren hebben deelgenomen aan Campamento Sonrisas.

Behaalde resultaten ten opzichte van de afgelopen jaren:

- Dit jaar hebben we de meeste operaties verricht in vergelijking met de afgelopen 9 jaar Tess Unlimited. In 2014 waren dat 206 operaties, in 2015 waren dat 207 operaties en in 2016 waren dat 165 operaties.
- Ook hebben we in het jaar 2017 de meeste operatieweken gehad ten opzichte van alle voorgaande jaren.
- Ieder jaar zitten we op een gemiddelde van 220 kinderen per jaar in het melkproject, zo ook in 2017.
- In 2017 hebben we ook meer logopediesessies gegeven dan in de afgelopen jaren. In 2015 en 2016 waren het 1000 logopediesessies per jaar in vergelijking met 1800 sessies dit jaar. Dit komt doordat we 2 nieuwe logopedisten hebben opgeleid dit jaar.
- We hebben dit jaar de minste kinderen gehad in Campamento Sonrisas. De reden hiervoor is dat onze ervaring ons heeft geleerd dat we meer aandacht kunnen geven in een kleinere groep.

Tess Unlimited heeft in de afgelopen 9 jaar meer dan 1500 kinderen geholpen met schisis operaties!


- Tess Unlimited heeft 11 lokale mensen in dienst, waarvan 3 medewerkers zelf geboren zijn met een schisis,
5 medewerkers hebben een zoon of dochter met schisis en
1 medewerker een neef heeft met schisis.
- Wij doen onderzoek binnen onze stichting naar families die kinderen hebben met schisis en de meeste moeders die tussen de 18 en 24 jaar zijn wanneer ze een kindje krijgen dan is het bijna altijd met een schisis.
- Er worden meer jongens geboren met schisis dan meisjes.
- Onze oudste patiënt die dit jaar geopereerd is aan haar lip is 11 jaar
- Om 220 kinderen per jaar op gewicht te brengen zijn méér dan 10.000(!) blikken melk nodig.
- Wij van families vaak hele lieve cadeaus krijgen als dank voor de hulp. Dit jaar hebben we meer dan 10 kilo appels bij elkaar gekregen, peren, mais, levende en geslachte kippen, kleding en tassen.
- Ieder jaar weer horen wij de meest bijzondere namen voorbijkomen, hierbij onze top 3 voor de meisjes: Esmirsy, Beberly en Kenia. Onze top 3 voor jongens: Crisman, Celso en Danglis!
- Een van onze patenten is vernoemd naar de zanger Justin Bieber.

2015

2014

2013

Activiteiten

Educatief Centrum/Droomcentrum

-60 kinderen hebben gestudeerd.
-15 Volwassenen hebben Engelse les en computerles gehad.
-20 kinderen hebben hun zwemdiploma A gehaald.
-21 vrijwilligers uit Nederland, België en Amerika hebben ons geholpen.
Het nieuwe droomcentrum in San Gaspar, Guatemala is klaar en wordt op 29 januari 2014 officieel geopend.

KIDS Restaurant
In totaal hebben 422 gasten genoten van een heerlijke maaltijd in het KIDS restaurant. De kinderen worden getraind in het bereiden van de gerechten, het verwelkomen van de gasten in het Engels en het opdienen van de gerechten.

Melkproject

-150 baby’s zijn op gewicht gekomen, dankzij de extra voeding die we verstrekt hebben.
-12 kinderen zijn in het ziekenhuis Hermano Pedro in Antigua opgenomen vanwege extreme ondervoeding.
-300 kinderen hebben vitamines, ijzer en zink ontvangen.
155 baby’s hebben een speciale Habermann fles ontvangen om het drinken met een schisis te vergemakkelijken.
Tover een Glimlach project

-227 kinderen zijn geopereerd aan een hazenlip en/of open gehemelte.
-654 kinderen zijn de afgelopen 5 jaar geopereerd.
-37 kinderen zijn door de lokale specialist
Dr. Asensio geopereerd, omdat zij een complexe operatie nodig hadden.
-98 kinderen hebben we de afgelopen 3 jaar door deze specialist laten opereren.
-er zijn inmiddels 3 clubs van 100 die middels vaste donateurs geld inzamelen om deze speciale en complexere operaties te kunnen bekostigen.

-Een nieuwe activiteit is het geven van spraaklessen. In totaal hebben we met een lokale logopediste en een vrijwilliger uit Nederland al 444 behandeluren gegeven, wat neerkomt op ongeveer 42 kinderen, die spraaktherapie hebben ontvangen.