Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia

1. De stichting heeft ten doel:

-a. het verlenen van tandheelkundige hulp aan hulpbehoevenden en minderbedeelden in The Gambia, alsmede

-b. het inzamelen van gelden en goederen, zulks ter ondersteuning van projecten waarbij de primaire behoeften van minderbedeelden in The Gambia, zoals gezondheidszorg, centraal staan:

-c. het ondersteunen van de onder b bedoelde projecten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks od zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

-a. het ter beschikkingstellen van tandartsen die bereid zijn om de hiervoor gemelde tandheelkundige hulp kosteloos of tegen vergoeding van de onkosten te verlenen ;

-b. het inzamelen en doorleiden van goederen en gelden.


Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia
Ook bekend als... Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia
Telefoonnummer 0736425668
E-mail info@tandheelkundigehulpgambia.nl
KvK nummer 17140524
RSIN/fiscaal nummer 810304934
Website www.tandheelkundigehulpgambia.nl

Adres

Adres Klein Brabant 10
Postcode 5262RK
Plaats Vught

Postadres

Adres Klein Brabant 10
Postcode 5262RK
Plaats Vught

Onze bestuurssamenstelling

de heer : C.H.B.M. Bogaerts, voorzitter
de heer : J.E. Oudemans, secretaris
de heer : H.P.G. Hover, penningmeester

Beleidsplan

In 2014 zal de stichting zich richten op het verlenen van tandheelkundige noodhulp , geven van voedingsvoorlichting en mondhygiëne instructies in de ruimste zin des woords. Verder zullen de lopende solar-waterput projecten voltooid worden.
Er zullen activiteiten ontwikkeld worden om fondsen te werven.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Er wordt geen vacatiegeld betaald door de stichting.

De leden van het uitgezonden tandheelkundig team kunnen om een vergoeding van de onkosten vragen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

JAARVERSLAG 2012

Foundation Dental Help The Gambia
p/a Klein Brabant 10, 5262 RK Vught,
073-6568792 06-53295510 00220-9983113
www.tandheelkundigehulpgambia.nl
info@tandheelkundigehulpgambia.nl
IBAN: NL 72 INGB 009195488
KVK: 17140524 ANBI : 810304934
Jaarverslag 2012:
In 2012 zijn wij twee maal met ons team naar Gambia geweest om tandheelkundige
noodhulp te verrichten.
De eerste keer was van 10 tot 17 maart. Meteen na aankomst hebben wij bij ons kantoor in
Kiti de spullen opgehaald die wij per container naar Gambia hebben gestuurd.
Op de terugweg naar ons verblijf hebben wij het waterproject in Bakary Sambouya bezocht.
Het zag er geweldig uit. De vrouwentuin werd al goed gebruikt. Er moeten nog twee
buitenkranen aangelegd worden, maar de dorpsoudsten waren het nog niet eens over de
locatie. Toine heeft het water zelf uitgeprobeerd. Het smaakte goed. Hij kon met een gerust
hart verslag uitbrengen bij de Ronde tafel 58 te ’s-Hertogenbosch, de sponsoren van dit
project.
Ook hebben wij in Serrekunda een bezoek gebracht aan de MoBeTa school. Aldaar instructie
gegeven en tandenborstels met tandpasta uitgedeeld. Deze school wordt gecoacht door de
stichting Robin Hood uit ’s-Hertogenbosch. Onder deze stichting vallen ook de Moonshine
school en de school in Bansang. Voor de laatste school hebben wij ook borstels en pasta
achtergelaten.
Deze week hebben wij op 8 verschillende locatie gewerkt . In totaal zijn er 928 patienten
behandeld.
De tweede keer was van 26 november tot 2 december.
Deze week hebben wij op weer op 8 plekken gewerkt. Overal weer enthousiast ontvangen.
In totaal 1004 patiënten geholpen.
Halverwege de week mochten wij de verjaardag vieren van een van onze teamleden. Bij Luigi
had men een hele mooie verjaardagstaart gemaakt. Ben heeft ervan genoten.
Deze week hadden wij ook een ontmoeting met Hans Hogervorst en Tom van de stichting
Westland4Gambia. Zij zijn van plan om een vrachtwagen om te bouwen tot een
tandartspraktijk en deze via de Amsterdam Dakar rally naar Gambia te vervoeren. Wij
hebben onze ervaringen uitgewisseld.


JAARVERSLAG 2013

Foundation Dental Help The Gambia
p/a Klein Brabant 10, 5262 RK Vught,
073-6568792 06-53295510 00220-9983113
www.tandheelkundigehulpgambia.nl
info@tandheelkundigehulpgambia.nl
IBAN: NL 72 INGB 009195488
KVK: 17140524 ANBI : 810304934
Jaarverslag 2013
In 2013 zijn wij twee maal met ons team naar Gambia geweest om tandheelkundige
noodhulp te verrichten.
De eerste keer was van 15 tot 22 maart. Meteen na aankomst hebben wij bij ons kantoor in
Kiti de spullen opgehaald die wij per container naar Gambia hebben gestuurd.
Deze reis was voor ons in zoverre bijzonder dat onze dochter Marjolein samen met haar
studiegenoot Joséphine als tandarts aan het werk zijn gegaan. Voor hen heel anders, want
de enkele patiënten die zij normaal op de universiteit per dag behandelen ,waren nu wat
meer in aantal. Ik heb de hele week met hen samen mogen werken en kwam tot de
conclusie dat beide dames aan het eind van de week heel veel geleerd hadden. Moest ik op
het begin nog eens een handje helpen, op het laatst deden de dames alles zelf.
Wij hebben op de terugweg van Barra nog een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen.
Bianca, een van onze teamleden,kwam met haar hand tussen de autodeur te zitten. Op de
röntgenfoto’s bleek er geen sprake te zijn van een breuk. De hand/ vingers waren flink
gekneusd. Op het einde van de week was alles weer beter.
Ook deze week weer op 8 plaatsen gewerkt en in totaal 877 patiënten behandeld.
De tweede trip dit jaar was van 8-15 november.
Als tweede tandarts ging weer een studiegenootje van Marjolein mee. René heeft deze week
hard gewerkt en het is leuk om jonge tandartsen te zien groeien .
Deze week op 9 plaatsen gewerkt. Er waren enkele nieuwe plaatsen bij en door
verschuivingen in het programma , gedwongen door omstandigheden, was het aanbod van
patiënten niet zo groot. Wij hebben toch nog 750 patiënten kunnen helpen.
Na terugkomst opdracht kunnen geven voor het realiseren van het solar-waterproject in
Gidda.
Rond de jaarwisseling was de boorput klaar, de watertoren geplaatst en kon het eerste
water gedronken worden. Weer een hele gemeenschap blij gemaakt met veilig drinkwater.
De omheining van het project moet nog afgemaakt worden. Als wij in 2014 weer komen
werken zullen wij verslag doen van de status van het project in Gidda.


JAARVERSLAG 2014
Financiële verantwoording (per jaar)

Financieel verslag is in de maak en komt binnenkort op deze plaats te staan .