Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia

1. De stichting heeft ten doel:

-a. het verlenen van tandheelkundige hulp aan hulpbehoevenden en minderbedeelden in The Gambia, alsmede

-b. het inzamelen van gelden en goederen, zulks ter ondersteuning van projecten waarbij de primaire behoeften van minderbedeelden in The Gambia, zoals gezondheidszorg, centraal staan:

-c. het ondersteunen van de onder b bedoelde projecten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks od zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

-a. het ter beschikkingstellen van tandartsen die bereid zijn om de hiervoor gemelde tandheelkundige hulp kosteloos of tegen vergoeding van de onkosten te verlenen ;

-b. het inzamelen en doorleiden van goederen en gelden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia
Ook bekend als... Stichting Tandheelkundige Hulp The Gambia
Telefoonnummer 0736425668
E-mail info@tandheelkundigehulpgambia.nl
KvK nummer 17140524
RSIN/fiscaal nummer 810304934
Website www.tandheelkundigehulpgambia.nl

Adres

Adres Klein Brabant 10
Postcode 5262RK
Plaats Vught

Postadres

Adres Klein Brabant 10
Postcode 5262RK
Plaats Vught

Onze bestuurssamenstelling

de heer : C.H.B.M. Bogaerts, voorzitter
de heer : J.E. Oudemans, secretaris
de heer : H.P.G. Hover, penningmeester

Beleidsplan

Vanaf 2014 zal de stichting zich richten op het verlenen van tandheelkundige noodhulp , geven van voedingsvoorlichting en mondhygiëne instructies in de ruimste zin des woords. Verder zullen de lopende solar-waterput projecten voltooid worden.
Er zullen activiteiten ontwikkeld worden om fondsen te werven. Jaarlijks wordt via FACEBOOK een fundraising oproep gedaan om gelden te verwerven om onze hulp in Gambia mogelijk te maken.
Met deze gelden worden de noodzakelijke medische materialen aangeschaft zoals verdovingsvloeistof, gazen, handschoenen, tandenborstels etc.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Er wordt geen vacatiegeld betaald door de stichting.

De leden van het uitgezonden tandheelkundig team kunnen om een vergoeding van de onkosten vragen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

Financieel jaarverslag 2018