Stichting Strand Links

De Stichting heeft ten doel:
a.Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst en cultuur, meer in het bijzonder van jonge kunstenaars
b.Zij richt zich op beeldende kunst (waaronder o.a. beeldhouw- en schilderkunst, keramiek- en glaskunst, zilver en sieraden, fotografie en film), mode, theater en (regionale) culturele manifestaties op deze gebieden
c. Ondersteuning kan plaats vinden o.a. door gerichte aankopen, aanmoedigingsprijzen, financiële ondersteuning voor productie of verdieping, financieren van het volgen van een masterclass, het mogelijk maken van een expositie, het financieren van werkstages bij een gerenommeerd kunstenaar en dergelijke initiatieven.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Strand Links
Ook bekend als... Stichting Strand Links
RSIN/fiscaal nummer 8530.16.471
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3664

Adres

Adres B 100
Postcode 2975 BK
Plaats OTTOLAND

Postadres

Adres B 100
Postcode 2975 BK
Plaats OTTOLAND

Onze bestuurssamenstelling

C.E. Tieleman, voorzitter
H. Scheffers, secretaris
P. van der Grijn, penningmeester

Beleidsplan

In het komende jaar 2014 zal de Stichting Strand Links zich gaan richten op concrete bijdragen aan culturele doeleinden.
Als eerste is een bedrag beschikbaar gesteld aan de Poëzie Route Gorinchem om een viertal gedichten te plaatsen op verschillende locaties in de stad.
Verdere activiteiten zijn in ontwikkeling.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, alsmede op een niet bovenmatig vacatiegeld conform de "Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004"

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2018

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2017

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2016

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2015

zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2014

Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2013

Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

2012

De periode vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2013 is gebruikt om doelstelling en aanpak van activiteiten te preciseren.