stichting Sarar

1.het op financieel gebied ondersteunen van gezinnen en/of personen, in het bijzonder kinderen, zowel in het binnen- als het buitenland, die financiële problemen hebben of van financiële hulp van derden afhankelijk zijn;
2. het op financieel gebied ondersteunen van personen, stichtingen en andere instellingen, zowel in het binnen- als in het buitenland, die zich bezighouden met het hiervoor onder 1 gemelde doel, dan wel hulpverlening in het algemeen;
3. het ondersteunen van(activiteiten ten behoeve van) zendingswerk.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam stichting Sarar
Telefoonnummer 0639686426
E-mail huiskamp.johan@gmail.com
KvK nummer 01112849
RSIN/fiscaal nummer 815424723

Adres

Adres John F Kennedylaan 71
Postcode 9203 JP
Plaats Drachten

Postadres

Adres John F Kennedylaan 71
Postcode 9203 JP
Plaats Drachten

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter; J.B.A.Huiskamp
Secretaris A.R.Barth
Penningmeester; J.Nienhuis

Beleidsplan

Het beleidsplan is geupload en daarin is het hele plan te lezen

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning. Bestuur en vrijwillige medewerkers ondersteunen de missie en visie van de stichting Sarar en vinden het daarom vanzelfsprekend zich hiervoor enthousiast voor in te zetten, zonder daarvoor een beloning te ontvangen. In het beleidsplan staat dat ook vermeld.