Stichting Penninga's Molen, Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlân

De instandhouding van Penninga's Molen te Joure en de instandhouding van de Skarrenmoune te Scharsterbrug.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Penninga's Molen, Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlân
Ook bekend als... Stichting Penninga's Molen
Telefoonnummer 0513-417749
E-mail info@penningasmolen.nl en accsteen@planet.nl.
KvK nummer No. 41000333
RSIN/fiscaal nummer 816637763
Website www.penningasmolen.nl

Adres

Adres Tolhuswei 12A
Postcode 8501 ZR
Plaats Joure

Postadres

Adres Postbus 76
Postcode 8500 AB
Plaats Joure

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: H.J.J. Uijlenbroek
Secretaris: Vacant
Penningmeester: T. Andreae
Bestuurslid: H. Zuidstra
Bestuurslid: J. Kooistra

Beleidsplan

De Stichting Penninga's Molen heeft ten doel het behoud van levende molens in de voormalige gemeente Skarsterlân.

De benodigde financiële middelen worden verkregen uit donaties, verkoop gemalen meel, opbrengst bezichtingen en restauratiesubsidies.

Het vermogen wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en restauratie van de molens.

Ons beloningsbeleid

- Beloningsbeleid bestuursleden:

De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoedingen.

- Beloningsbeleid personeel:

De stichting heeft geen personeel in dienst.
De bediening en onderhoud molens wordt volledig gedaan door vrijwilligers.
Deze vrijwilligers ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoedingen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

In 2019 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden t.o.v. 2018
Het bestuur verwijst naar het gemelde bij jaar 2018

2018

DE RESTAURATIE 2015 EN 2017 VAN DE SKARRENMOL;EN EN PENNINGA S MOLEN IS SUCCESVOL VOOR 2018 GEWEEST
DE MOLENS DRAAIEN DOOR GECERTIFICEERDE MOLENAARS
De penninga s molen is tevens opleidingsmolen voor nieuwe molenaars
De vrijwilligers en bestuur ontvangen geen enkele beloning en doen hun werk met veel inzet en plezier

2017

Het doel is het in stand houden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug
In 2017 is de Penninga s Molen volledig gerestaureerd en van nieuwe wieken en riet voorzien. Totale kosten € 206.791.00 De financiering is door subsidies gedekt.
Op 9 december is de heropening van de molens te Joure en Scharsterbrug(restauratie2016) door Burgemeester F.Veenstra van de gemeente De Fryske Marren verricht.

2016

Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De restauratie van Penninga's Molen is op 19 juli 2016 aanbesteed.
Totale kosten ruim € 200.000,--.
De financiering is rond.
Voor 10 december 2017 dient de restauratie te worden opgeleverd door de aannnemer.
De Skarrenmoune draait weer; er is een gediplomeerd molenaar benoemd.

2015

Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug.
Het groot onderhoud en renovatie van de Skarrenmoune is in december 2015 afgesloten.
De molen is weer bemalingswaardig en zal bij hoog water voor droge voeten in Friesland zorgen.
Penninga's Molen te Joure behoeft een renovatie;
hiertoe is door de Provincie Fryslan 60% subsidie ter beschikking gesteld.
Het bestuur is bezig voor de resterende 40% fondsen te werven.
Indien dit lukt zal de renovatie in 2015/2016 plaatvinden.

2014

Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De in 2012/2013 onderhouds- en renovatiebeurt van de Skarrenmoune te Scharsterbrug heeft voor een groot deel plaatsgevonden.
De afronding zal plaatsvinden in 2015.

2013

Instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De Skarrenmoune te Scharsterbrug ondergaat thans een ingrijpende onderhouds-/renovatiebeurt.

Instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

In verband met groot onderhoud dat zich over meerdere toekomstige jaren uitstrekt is in 2021 alleen klein onderhoud verricht Het toekomstige onderhoud loopt gelijk met de Rijksonderhoudssubsidie SIM over 2019 t.m. 2024
In 2021 is aan 1 bestuurder een kostenvergoeding versterkt van € 1750.00 voor de door hem prive betaalde kosten.
De overige bestuurders en vrijwilligers en molenaars ontvangen geen enkele vergoeding of beloning.

2020

In 2020 hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden
I.v.m. corona waren de molens helaas vanaf maart 2020 niet open gesteld voor publiek
Wel is onderhoud verricht en zaterdags gedraaid en meel geproduceerd

in 2020 is aan 1 bestuurder een kostenvergoeding verstrekt van €1700.00 voor gemaakte prive betaalde kosten De overige bestuurders en vrijwilligers en molenaars ontvangen geen enkele beloning

2019

in 2019 hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden
Er worden in 2019 geen beloningen versterkt
De molens zijn zaterdags open gesteld voor publiek en in de week op verzoek
door de molenaars wordt dan een werkende en draaiende molen getoond

2018

De restauratie van 2018 en 2017 van Skarrenmoune en Penninga s Molen heeft in 2018 zijn profijt opgeleverd De molens draaien met de gecertificeerde molenaars. Tevens is de Penninga s Molen opleidingsmolen voor molenaars
Beloningen :
De bestuursleden ,molenaars en alle vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning en /of kostenvergoeding

2017

2016

2015

2014

2013

2012