Stichting Oomen Foundation

De stichting heeft ten doel het ten behoeve van het algemeen nut:
a. beschikbaar stellen van gelden en/of middelen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van kansarme mensen en bijdragen aan de ontwikkeling van mogelijkheden en talenten van deze mensen;
b. beschikbaar stellen van gelden en/of middelen aan doelen die bijdragen aan behoud en bescherming van flora en fauna.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Oomen Foundation
Telefoonnummer 06-24609557
E-mail oomenfoundation@gmail.com
KvK nummer 20128741
RSIN/fiscaal nummer 817400758
Website transparante-stichtingen.nl

Adres

Adres Burgemeester Buijsenstraat 37
Postcode 4835BA
Plaats Breda

Postadres

Adres Burgemeester Buijsenstraat 37
Postcode 4835BA
Plaats Breda

Onze bestuurssamenstelling

Bestuursleden:
Han Verdeijen voorzitter
Odette Raats penningmeester
Pleunie Oomen secretaris
Jan Frederik Ceulen vermogensbeheerder
Rob Rouws vermogensbeheerder
Ineke Courtin bestuurslid
Raad van toezicht:
M.H. Oomen - van Hest

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de daadwerkelijk en redelijkerwijs door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De leden van de raad van advies en andere personen die zich inzetten voor de stichting krijgen eveneens geen beloning voor hun diensten. Een bescheiden onkostenvergoeding is wel mogelijk.
De Oomen Foundation heeft geen directieleden anders dan de genoemde bestuursleden en heeft geen personeel.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2022

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2021

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2020

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2019

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2018

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2017

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2016

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2015

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2014

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2013

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.

2012

Onze activiteiten bestaan uit: twee maal per jaar vergaderen, het beschikbaar stellen van gelden en/of middelen, het beheer van het eigen vermogen en het bijhouden van de administratie en de boekhouding.