Stichting Marten & Dimitri

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 15 december 2014:
1 het beschikbaar stellen van fondsen dienend ter financiering van aanvullende zorg, begeleiding of activiteiten (zaken die het leven van nader te noemen personen leuker en afwisselender maken en/of verrijken ten aanzien van wonen, verblijf, therapie, ontwikkeling, ontspanning, vriendschap, vakantie, vrije tijd, uitstapjes, spel, sport en alle andere zaken die hieromtrent te bedenken zijn) voor verstandelijk of meervoudig beperkte mensen in woon- en/of dagvoorzieningen in binnen- of buitenland
2 het financieren of financieel helpen realiseren van de bouw of –verbouw van accommodaties, waaronder begrepen registergoederen, dienend tot verblijf en/of scholing van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in binnen- en buitenland het organiseren van evenementen voor groepen mensen met een verstandige of meervoudige beperking

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Marten & Dimitri
Ook bekend als... Stichting Marten & Dimitri
Telefoonnummer 06-81464067
E-mail stichtingmartenendimitri@gmail.com
KvK nummer 17124309
RSIN/fiscaal nummer 808927024
Website www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2430

Adres

Adres Papenhulst 3-G
Postcode 5211 LC
Plaats 's-Hertogenbosch

Onze bestuurssamenstelling

AJM Verhoeven, Ton, voorzitter/penningmeester
IHH de Kroon-Eerhart, Ingrid, secretaris
YE Vleeshouwers, Yvonne
L Boukattan, Lotte
EH Heesen, Els

Beleidsplan

De stichting wil haar doelstelling verwezenlijken door het verkrijgen van testamentaire verkrijgingen en giften.
De stichting is reeds nu door het inzetten van verkregen giften actief in het kader van de beschreven doelstelling.
Aldus wordt in het werkveld ervaring opgebouwd en met mensen contact gelegd om de doelstelling op langere termijn in te vullen en het leidinggeven aan de projecten aan anderen over te kunnen dragen.
Aanvragen voor projecten worden veelal mondeling aan de voorzitter gedaan en door het bestuur beoordeeld, waarbij leidend is of de aanvraag aan de doelstelling beantwoordt.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn geheel onbezoldigd.
De enige kosten van de stichting bestaan uit bankkosten, notariskosten (statuten etc) en verplichte publicatiekosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Het jaar 2023 is een voortzetting van de activiteiten uit de voorgaande jaren.
De ondersteuning van alle projecten werden (na Covid) hervat.

2022

Het jaar 2022 is een voortzetting van de activiteiten uit de voorgaande jaren.
Met dien verstande dat door afloop van de Covid-19 pandemie weer meer mogelijk was,.
Waar dit het geval was werd de ondersteuning vn de projecten hervat.

2021

Ten aanzien van de Covid-19 pandemie is 2021 een kopie van 2020.
De activiteiten van stichtingen die wij ondersteunen zoals Funpop en Shamajo werden weer afgelast.
Onze stichting zal haar ondersteuning aan deze intiatieven vanzelfsprekend voortzetten als het weer actueel is.
Andere ondersteuningen van de stichting liepen wel door.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

Funpop
Liliane Fonds
Theatergroep Spring
Colourful Children
SWGN

2022

Funpop
Liliane Fonds
Theatergroep Spring
Colourful Children
SWGN