Stichting Lijf en Leven

Financieel ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Lijf en Leven
Ook bekend als... Stichting Lijf en Leven
KvK nummer 29048871
RSIN/fiscaal nummer 806530777
Website www.

Adres

Adres IJsseldijk 222
Postcode 2924 AZ
Plaats Krimpen aan den IJssel

Postadres

Adres IJsseldijk 222
Postcode 2924AZ
Plaats Krimpen aan den IJssel

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. G. Rook, bestuurder en voorzitter
Dhr. M. van Olffen, bestuurder
Dhr. D. Poldermans, bestuurder
Mevr. C.P. Rook, bestuurder
Mevr. A. Rook, bestuurder

Beleidsplan

In de bijlage is opgenomen het beleidsplan van stichting Lijf en Leven.

Ons beloningsbeleid

Het bestuur kan aan de bestuurders geen beloning toekennen of hen enig vermogensbestanddeel of inkomsten van de stichting doen toekomen. Kosten worden eventueel aan de bestuurders vergoed.
Er is geen directie aangesteld.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

2021

2020

2019

2018

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gedane schenkingen in 2018.

2017

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gedane schenkingen in 2017.

2016

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gedane schenkingen in 2016.

2015

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gedane schenkingen in 2015.

2014

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gedane schenkingen in 2014.

2013

In de bijlage is een overzicht opgenomen van gedane schenkingen in 2013.

2012

In de bijlage is opgenomen een overzicht van afgeronde en lopende projecten.

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

2019

2018

In de bijlage is opgenomen het financieel jaarverslag over 2018.

2017

In de bijlage is opgenomen het financieel jaarverslag over 2017.

2016

In de bijlage is opgenomen het financieel jaarverslag over 2016.

2015

In de bijlage is opgenomen het financieel jaarverslag over 2015.

2014

In de bijlage is opgenomen het financiële jaarverslag over 2014.

2013

In de bijlage is opgenomen het financiële jaarverslag over 2013.

2012

In de bijlage is opgenomen het financiele jaarverslag en de accountantsverklaring 2012.

KvK uittreksels