Stichting Kramer/Lems

Het uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins:
• aan instellingen die zich richten op doeleinden van culturele, medisch-wetenschappelijke en weg- en waterbouwkundige aard;
• ten behoeve van projecten van culturele, medisch-wetenschappelijke, en weg- en waterbouwkundige aard;
• aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs in het kader van de financiering van een leerstoel in de weg- en waterbouwkunde.
Daarnaast kunnen uitkeringen worden gedaan aan kerkelijke instellingen en kerkelijke organisaties.
Alle voornoemde instellingen mogen zowel in Nederland als daarbuiten zijn gevestigd.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Kramer/Lems
Ook bekend als... Stichting Kramer/Lems
E-mail stichtingkramerlems@hotmail.com
KvK nummer 30154159
RSIN/fiscaal nummer 807816395
Website https://stichting.moment.online/stichting-kramerlems

Onze bestuurssamenstelling

1. mr. F.K. Buijn
2. prof. J. Fokkema
3. mw. C.S. Lems

Ons beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als Stichting Carré Fonds, Stichting Rijksmuseum en Stichting Nationale Opera & Ballet worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen.