Stichting Kramer/Lems

Het uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins:
• aan instellingen die zich richten op doeleinden van culturele, medisch-wetenschappelijke en weg- en waterbouwkundige aard;
• ten behoeve van projecten van culturele, medisch-wetenschappelijke, en weg- en waterbouwkundige aard;
• aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs in het kader van de financiering van een leerstoel in de weg- en waterbouwkunde.
Daarnaast kunnen uitkeringen worden gedaan aan kerkelijke instellingen en kerkelijke organisaties.
Alle voornoemde instellingen mogen zowel in Nederland als daarbuiten zijn gevestigd.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Kramer/Lems
Ook bekend als... Stichting Kramer/Lems
E-mail stichtingkramerlems@hotmail.com
KvK nummer 30154159
RSIN/fiscaal nummer 807816395

Onze bestuurssamenstelling

1. mr. F.K. Buijn
2. prof. J. Fokkema
3. mw. C.S. Lems

Ons beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als de Hermitage, het Rijksmuseum en het Nationaal Ouderenfonds worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals de Stichting Concertzender, Stichting Carré Fonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.

2016

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als de Hermitage, Het Rijksmuseum en Fundashon Prevenshon worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals Stichting Kamermuziekfestival Hoorn en Het Nationaal Ouderenfonds. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.

2015

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als de Hermitage, Het Rijksmuseum en Fundashon Prevenshon worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals Stichting Kamermuziekfestival Hoorn en Staetshuys Fonds. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.

2014

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als het Concertgebouw, de Hermitage en Het Rijksmuseum worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals Stichting Carré Fonds, Stichting Eigen Muziekinstrument en Stichting Papageno. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.

2013

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als het Concertgebouw, de Hermitage en de Nationale Stichting de Nieuwe Kerk worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals het Prins Claus Fonds, Stichting Kanker in Beeld, de Stichting Vrienden van het Bachkoor. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.

2012

De uitgeoefende activiteit van Stichting Kramer/Lems is het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidie of anderszins, aan instellingen die passen in de doelomschrijving van de stichting. Instellingen als het Concertgebouw, de Hermitage en de Nationale Stichting de Nieuwe Kerk worden al gedurende een reeks van jaren van harte ondersteund. In de recente jaren zijn ook diverse schenkingen gedaan aan ‘nieuwe’ instellingen, zoals het Prins Claus Fonds, Stichting Kanker in Beeld, de Stichting Vrienden van het Bachkoor. Ook worden schenkingen verricht aan kerkelijke instellingen en diverse studiefondsen.