Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof

De stichting heeft ten doel het inrichten en exploiteren van het museum 'Keramiekmuseum Princessehof' te Leeuwarden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof
Ook bekend als... Stichting Keramiekmuseum Princessehof
Telefoonnummer 058-2948958
E-mail info@princessehof.nl
KvK nummer 01092532
RSIN/fiscaal nummer 809649470
Website www.princessehof.nl

Adres

Adres Grote Kerkstraat 11
Postcode 8911 DZ
Plaats Leeuwarden

Postadres

Adres Postbus 1239
Postcode 8900 CE
Plaats Leeuwarden

Onze publicatie gegevens

2020

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van stichting Keramiekmuseum Princessehof wordt gevormd door de heer K.J.R. Callens, directeur-bestuurder. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van beleid: zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch.

Ons beloningsbeleid

De toezichthouders genieten geen beloning voor de werkzaamheden. Wel is er recht op vergoeding van de in de uitoefening van de functie gemaakte onkosten.
De directeur-bestuurder krijgt wel een beloning voor de werkzaamheden conform CAO-bepalingen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2020

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2019

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2018

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2017

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2016

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2015

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2014

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen

2013

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen.

2012

zie financiele verantwoording. Hierin is de prestatieverantwoording van Stichting Keramiekmuseum Princessehof opgenomen