Stichting Gloryministries

Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus door onder andere het (doen) geven van onderwijs, counseling, workshops en praktische trainingen zonder winst of winstoogmerk en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Gloryministries
Ook bekend als... Stichting Gloryministries
Telefoonnummer 06 29489677
E-mail info@gloryministries.nl
KvK nummer 34327286
RSIN/fiscaal nummer 820448825
Website http://stichting.gloryministries.nl

Adres

Adres Langestraat 7
Postcode 3861 BM
Plaats Nijkerk

Postadres

Adres Langestraat 7
Postcode 3861 BM
Plaats Nijkerk

Onze bestuurssamenstelling

Martin Kollaard, Voorzitter
Eduard Vorsterman van Oijen, Secretaris
Cees Klepper, Penningmeester

Beleidsplan

Het Beleidsplan van Stichting Gloryministries kan via de bijlage worden geraadpleegd.

Ons beloningsbeleid

De Stichting keert geen beloning uit aan een oprichter of aan een bestuurder. Wel worden onkosten die bestuurders of vrijwilligers maken in de uitoefening van hun functie binnen de doelstelling van de Stichting vergoed op declaratiebasis.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

In 2023 hebben de activiteiten van het Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams een nieuwe impuls gekregen, na de afronding van de verbouwing van het Huis van Gebed. Na de (her)opening van de Tweede Pastorie als Huis van Gebed is de locatie uitgebreid met drie nieuwe gebedskamers, een creatieve ruimte een kantoor en een Samenkomstruimte.
Met het bestuur van Streams is er 2x per week overleg gevoerd.
Evenals voorgaande jaren werd het project "Xpedition Glory" gefaciliteerd, wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
In 2023 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Er zijn enkele profetische schilderworkshops gehouden.
- In mei is deelgenomen aan de open Atelierdag Nijkerk waarbij het schildersatelier van IdaPaula Art kon worden bezichtigd.
- Op 1 september vond de feestelijke opening plaats van het Huis van Gebed en is er samen met Streams een gebedsdienst georganiseerd gevolgd door de openingsceremonie en receptie.
- In samenwerking met enkele plaatselijke kerken en Streams zijn er per kwartaal toerustingsavonden georganiseerd onder de naam Going Deep.
- Vanaf september zijn er maandelijkse gebedsmiddagen (Let It Rain) georganiseerd.
- Er zijn een aantal retraites in de Oude Wheem gehouden.
- Er zijn een aantal counselling gesprekken gevoerd.
Tot slot zijn op de website en social Media nieuwe artikelen en gedichten geplaatst en is per kwartaal via de nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2022

In 2022 zijn de activiteiten van het Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams beperkt gebleven, vanwege de verbouwing van het Huis van Gebed dat in 2022 is opgestart en naar verwachting in 2023 zal worden afgerond.
Met het bestuur van Streams is er 2x per week overleg gevoerd.
Evenals voorgaande jaren werd het project "Xpedition Glory" gefaciliteerd, wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support. In 2022 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Er zijn enkele profetische schilderworkshops gehouden.
- In april is een gebedssamenkomst georganiseerd voor Oekraïne (a.g.v. de oorlog die daar was uitgebroken).
- In mei is in samenwerking met het Nijkerks Diaconaal Beraad een fietseninzamelingsactie georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen.
- In november is er samen met partners Xpedition Glory en Streams een filmavond georganiseerd waarbij 12 verfilmde verhalen in premiere zijn gegaan. Tijdens de filmsessies in oktober verbleef het filmteam in de Oude Wheem.
- Het organiseren en faciliteren van een aantal retraites in de Oude Wheem
- Het voeren van een aantal counselling gesprekken.
Tot slot zijn op de website en social Media nieuwe artikelen en gedichten geplaatst en is per kwartaal via de nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2021

In 2021 zijn de activiteiten van het Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams opnieuw zeer beperkt gebleven. Vanwege de geldende Covid-19-overheidsmaatregelen konden de meeste activiteiten geen doorgang vinden. Met het bestuur van Streams is er 2x per week overleg gevoerd.
Evenals voorgaande jaren werd het project "Xpedition Glory" gefaciliteerd, wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support. In 2021 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Zolang het mogelijk was zijn er wekelijkse gebedssamenkomsten gehouden. In de periode dat er Covid-maatregelen golden zijn deze echter stopgezet.
- In oktober is er samen met partners Xpedition Glory en Streams een filmavond georganiseerd waarbij 12 verfilmde verhalen in premiere zijn gegaan. Tijdens de filmsessies in september verbleef het filmteam in de Oude Wheem.
- Het organiseren en faciliteren van een aantal retraites in de Oude Wheem
- Het voeren van een aantal counselling gesprekken.
Tot slot zijn op de website en social Media nieuwe artikelen en gedichten geplaatst en is per kwartaal via de nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2020

In 2020 zijn de activiteiten van het Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams zeer beperkt gebleven. Vanaf maart zijn vrijwel alle activiteiten vanwege de Covid-19-overheidsmaatregelen grotendeels stopgezet . Met het bestuur van Streams is er 2x per week overleg gevoerd. Daarnaast vond er tot april maandelijks overleg plaats met het Gebedsteam.
Evenals voorgaande jaren werd het project "Xpedition Glory" gefaciliteerd, wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support. In 2020 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Tot maart: tweewekelijkse Open gebedssamenkomsten
- Een meerdaagse gebedsevenement in september waarvan 1 dag met livestream uitzending.
- Een gebedsconcert in januari
- Het voeren van een aantal counselling gesprekken.
Daarnaast is er veel werk verricht aan het uitgeven van het dagboek 'Als God Spreekt'. Het boek is in december verschenen.
Tot slot zijn op de website nieuwe artikelen en gedichten geplaatst en is per kwartaal via de nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2019

In 2019 zijn de activiteiten van het Huis van Gebed in Nijkerk verder uitgebreid in nauwe samenwerking met Stichting Streams. Met het bestuur van Streams is er 2x per week overleg gevoerd. Daarnaast vond er maandelijks overleg plaats met het Gebedsteam en is door beide Besturen van Streams en Gloryministries een workshop 'Goed Besturen' gevolgd om het partnerschap te professionaliseren.
Evenals voorgaande jaren werd het project "Xpedition Glory" gefaciliteerd, wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support. In 2019 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Tweewekelijkse Open gebedssamenkomsten
- Maandelijkse verdiepingsavonden ('Going Deep')
- Twee Open Huisavonden met gastsprekers
- Twee meerdaagse gebedsevenementen in juni en november
- Een gebedsconcert i.s.w. JHOP Den Haag
- Een kerstwandeling in Nijkerk i.s.w. de gezamenlijke kerken
- Het voeren van een aantal counselling gesprekken
De geplande uitgave van een nieuw dagboek is vertraagd en zal in 2020 worden uitgegeven. Wel werden dit jaar nieuwe hoofdstukken hiervoor geschreven.
Tot slot zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is per kwartaal via de nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2018

In 2018 werd verder gebouwd aan het Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams. In het kader daarvan heeft 2x per week overleg plaatsgevonden en zijn de tweewekelijkse open gebedssamenkomsten voortgezet. Tevens is een worshipavond georganiseerd als try-out voor de volgend jaar op te zetten 'Open Huis' avonden.
Daarnaast is er in het kader van project "IdaPaula Art" een enkele schilderworkshop georganiseerd. Vanwege de verhuizing van de Stichting van Putten naar Nijkerk zijn de verdere activiteiten beperkt gebleven. Zo bestonden de activiteiten in 2018 uit:
- Het faciliteren van het project "Xpedition Glory" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van periodieke gebedssamenkomsten
- Het voeren van een aantal counselling gesprekken
- Het schrijven/redigeren van een nieuw (dag)boek wat volgend jaar zal worden uitgegeven.
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2017

In 2017 is de focus van de activiteiten gericht op het opzetten van een Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams. In het kader daarvan heeft wekelijks overleg plaatsgevonden en zijn er vanaf februari tweewekelijkse open gebedssamenkomsten georganiseerd.
Daarnaast zijn in het kader van project "IdaPaula Art" diverse schilderworkshops georganiseerd, waarbij mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen.
Verder bestonden de activiteiten in 2017 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
Project Leaf of Life is in 2017 beëindigd omdat activiteiten worden voortgezet binnen de nieuwe Stichting HisTree of Life (HTOL).
- Het organiseren van periodieke gebedssamenkomsten
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten

2016

In 2016 bestonden de activiteiten uit het voortzetten van project "IdaPaula Art" (voorheen Creative Art) waarbij mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen via schilderworkshops.
Daarnaast zijn er profetische schilderijen gemaakt en verkocht.
Verder bestonden de activiteiten in 2016 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van periodieke gebedssamenkomsten
- Het organiseren van een drietal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten

2015

In 2015 is gestart met het project "Creative Art" waarin mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen via schilderworkshops.
Daarnaast worden profetisch schilderijen gemaakt en verkocht.
Verder bestonden de activiteiten in 2015 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van tweewekelijkse huissamenkomsten via een tweetal huiskringen
- Het organiseren van een tweetal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten

2014

In 2014 bestonden de activiteiten uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van tweewekelijkse huissamenkomsten via een tweetal huiskringen
- Het organiseren van een drietal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het organiseren van een doopdienst
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten

2013

In 2013 is gestart met het faciliteren van twee projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life", wat vooral bestaat uit financieel beheer van de kosten en baten en een stuk strategische en geestelijke ondersteuning. De projectactiviteiten zelf worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Ook is een nieuwe huiskring opgestart en zijn naast de tweewekelijkse huis samenkomsten twee "Open Huis" samenkomsten georganiseerd met gastsprekers. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in het land een aantal spreekbeurten en seminars gehouden en is er een doopdienst georganiseerd. Op de website zijn regelmatig nieuwe artikelen geplaatst.
In drie nieuwsbrieven is aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

2012

In 2012 zijn naast de tweewekelijkse huis samenkomsten een tweetal "Open Huis" samenkomsten georganiseerd met gastsprekers. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in het land een aantal spreekbeurten en seminars gehouden. Op de website zijn regelmatig nieuwe artikelen geplaatst.
In vier nieuwsbrieven is (per kwartaal) aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.

KvK uittreksels