Steun ons werk

Een kleine bijdrage gevraagd om folders en posters te laten maken. Kosten begroot op € 400 inclusief ontwerp.

U kunt uw donaties sturen naar:

Ons IBAN is: