Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn

De Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn stelt zich tot doel om het gerestaureerde monumentale kerkgebouw (rijksmonument) in goede staat te houden evenals alles wat hiermee in de ruimste zin des woords verband houdt.
De Stichting beoogt ook het gebouw ten dienste te laten komen voor het publiek. Het accent ligt hierbij op een brede culturele functie.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
Ook bekend als... Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
Telefoonnummer 06-49444148
E-mail stbehoudluthersekerkhoorn@outlook.com
KvK nummer 41235727
RSIN/fiscaal nummer 8114.92.953
Website https://stichting.moment.online/stichting-behoud-lutherse-kerk-hoorn

Adres

Adres Boerewagen 44
Postcode 1625 HB
Plaats Hoorn

Postadres

Adres Boerewagen 44
Postcode 1625 HB
Plaats Hoorn

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw J.B.H.J. Kelder-Vermeulen, voorzitter
Mevrouw I.M. Laan, penningmeester
De heer H. van der Zee, secretaris
De heer R. Blok
De heer H.F.M. Kaptein

Ons beloningsbeleid

Er wordt geen vacatiegeld aan de bestuursleden betaald.
Onkosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Voor een overzicht van onze activiteiten in 2016, zie bulletin 48

2015

Voor een overzicht van de activiteiten van 2015 zie bulletin 46

2014

Voor een overzicht van de activiteiten van 2014 zie bulletin 44

2013

Voor een overzicht van de activiteiten van 2013 zie bulletin 42

2012

Voor een overzicht van de activiteiten van het afgelopen half jaar, zie bulletin 41.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Bijgaand het financiële jaarverslag over 2016

2015

Bijgaand het financiële jaarverslag over 2015

2014

Bijgaand het financiële jaarverslag over 2014

2013

Bijgaand het financiële jaarverslag over 2013

2012

Bijgaand het financiële jaarverslag over 2012.