St. Koopvaardijpastoraat Groningen

Kort gezegd: Het bieden van een thuis ver van huis.
Meer officieel gezegd: De stichting heeft ten doel koopvaardijpastoraat op te bouwen en te onderhouden in de Eemshaven en de haven in Delfzijl en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door scheepsbezoeken in de Eemshaven en Delfzijl, eventuele geestelijke bijstand aan opvarenden te verlenen en het exploiteren van een zeemanshuis in de Eemshaven.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam St. Koopvaardijpastoraat Groningen
Ook bekend als... Mission Eemshaven of Zeemanshuis
Telefoonnummer 0596-516233 of 0595-413654
E-mail missioneemsheaven@gmail.com
KvK nummer 02065549
RSIN/fiscaal nummer 8079.16.675
Website www.missioneemshaven.nl

Adres

Adres Borkumweg 2
Postcode 9979XH
Plaats Eemshaven

Postadres

Adres Hoofdstraat 131
Postcode 9982 AC
Plaats UITHUIZERMEEDEN

Onze bestuurssamenstelling

Dhr H.Landwehr, voorzitter
Dhr, J.R. Tiekstra, secretaris
Dhr G.D.Mendelts, penningmeester
Dhr. S.P. de Boer, algemeen lid
Dhr. B. Westerhuis, algemeen lid
Mw. J. Rijpma-Viersen, vertegenwoordiger vrijwilligers
Mw. C. Schreuder, vertegenwoordiger vrijwilligers

Ons beloningsbeleid

De pastor S.Standhardt staat als enige voor 16 uur op de loonlijsten en ontvangt daarvoor salaris. Jaarlijks per 1 januari vindt aanpassing plaats op basis van de CBS consumentenprijzen prijsindex 2015=100 over november van het voorgaande jaar t.o.v. het daaraan voorafgaande jaar.

De bestuursleden ontvangen geen vacatievergoeding.
Gemaakte onkosten en reiskosten worden vergoed.

De vrijwilligers voor de bardienst ontvangen geen vergoeding voor gewerkte uren.
De reiskosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022