Polak-Mainz Stichting

Het geldelijk of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende rechtspersonen en instellingen alsmede het ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland op het gebied van mensenrechten, emancipatie, onderwijs, kunst, cultuur, sociaal-cultureel werk en medisch onderzoek en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Polak-Mainz Stichting
Ook bekend als... Polak-Mainz Stichting
E-mail cevgp@xs4all.nl
KvK nummer 34262028
RSIN/fiscaal nummer 817366763
Website www.stichtingpolak-mainz.nl

Adres

Adres Herman Gorterstraat 15
Postcode 1077 WD
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling

C.E. van Gool-Polak, voorzitter
A.C. Hagenaars, penningmeester
C. Janovitz-Wolf, algemeen bestuurslid

Beleidsplan

De Stichting vergadert in beginsel drie tot vier keer per jaar en beoordeelt dan doelstellingen en behoeften van stichtingen en instellingen in binnen- en buitenland met doelstellingen gerelateerd aan die van de Polak-Mainz Stichting.

De Stichting verricht geen wervingsactiviteiten met als doel haar vermogen te vergroten. Alle donaties van de heer en mevrouw Polak-Mainz worden aangewend voor het verlenen van steun.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden werken onbezoldigd.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

In 2020 werden conform de statutaire doelstelling de volgende humanitaire initiatieven, goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
Memphis Features BV € 15.000
Stichting Vesta € 15.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen Zonder Grenzen € 5.000
Stichting Open Ogen – Truus Children € 2.500

Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur,
mevrouw C.E. van Gool-Polak, Herman Gorterstraat 15, 1077 WD Amsterdam, cevgp@xs4all.nl

2019

In 2019 werden conform de statutaire doelstelling de volgende humanitaire initiatieven, goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
Stichting Hans Keilson € 10.000
Stichting Vesta € 7.500
Amnesty International Relieffonds € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Stichting Zuidelijk Historisch Contact € 3.000

Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, C.E. van Gool-Polak, Herman Gorterstraat 15, 1077 WD Amsterdam, cevgp@xs4all.nl

2018

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2018 de volgende goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Stichting Vesta € 5.000
Stichting Open Ogen - Truus Children € 5.000

2017

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2017 de volgende goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Stichting Vesta € 5.000
Stichting ITEM inzake Tuin en Wildernis € 10.000
Stichting Veranders t.b.v. het Blauwe Huis € 7.500
Stichting FNS donatie reis naar Edinburgh € 750

2016

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2016 de volgende goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
John Hopkins University € 25.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Stichting Vesta € 15.000
Loket Leros € 6.500
Stichting Gastvrij Amsterdam € 6.500
Documentaire 50-jarig Athenaeum Boekhandel € 10.000

2015

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2015 de volgende goede doelen en projecten ondersteund:

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch € 25.000
John Hopkins University € 25.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Stichting Vesta € 5.000
Bijdrage project Zuid-Afrika € 2.000
Loket Leros € 3.500

2014

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2014 de volgende goede doelen en projecten ondersteund.

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch (LGBT rechten) € 25.000
John Hopkins University (L. Rubenstein) € 25.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Stichting Vesta € 5.000

2013

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2013 de volgende goede doelen en projecten ondersteund.

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch (LGBT rechten) € 25.000
John Hopkins University (L. Rubenstein) € 25.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000
Amnesty International € 5.000
Johannes Wier Stichting € 5.000
Stichting Vesta € 4.500

2012

Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting in 2012 de volgende goede doelen en projecten ondersteund.

Physicians for Human Rights € 25.000
Human Rights Watch (LGBT rechten) € 25.000
John Hopkins University (L. Rubenstein) € 25.000
Artsen zonder Grenzen € 5.000